Celkem nalezeno 852 dokumentů. (1. strana, celkem 57 stran)

KódReferenceNázevStav
13385/18COM(2018) 701 finalReport from the Commission to the Council and the European Parliament - Fifteenth Report - Overview of Third Country Trade Defence Actions Against the European Union for the Year 2017 - Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Patnáctá zpráva - Přehled opatření na ochranu obchodu uplatňovaných třetími zeměmi vůči Evropské unii za rok 2017Navrženo k projednání
13341/18COM(2018) 686 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Roční pracovní program Unie pro oblast evropské normalizace na rok 2019Navrženo k projednání
13315/18COM(2018) 693 finalProposal for a Council Decision on the conclusion of the Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part - Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhéNavrženo k projednání
13314/18COM(2018) 694 finalProposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part - Návrh rozhodnutí rady o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhéNavrženo k projednání
13313/18COM(2018) 691 finalProposal for a Council Decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam - Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikouNavrženo k projednání
13312/18COM(2018) 692 finalProposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam - Návrh rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikouNavrženo k projednání
13302/18COM(2018) 699 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Plnění závazků EU v oblasti zabezpečení potravin a výživy: třetí dvouletá zprávaNavrženo k projednání
13274/18COM(2018) 697 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Shrnutí souhrnné zprávy o provádění nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látekNavrženo k projednání
13269/18COM(2018) 707 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Evropském výboru pro vypracování norem pro vnitrozemskou plavbu a v Ústřední komisi pro plavbu na Rýně k přijetí norem týkajících technických požadavků pro plavidla vnitrozemské plavbyNavrženo k projednání
13265/18COM(2018) 696 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění akčního plánu pro posílení evropské reakce proti podvodům s cestovními dokladyNavrženo k projednání
13232/18COM(2018) 689 finalSdělení Komise Radě - Evropský rozvojový fond (EDF): prognózy závazků, plateb a příspěvků členských států na období let 2018, 2019, 2020 a nezávazné prognózy na roky 2021–2022Navrženo k projednání
13229/18COM(2018) 673 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Udržitelné biohospodářství pro Evropu: posílení vazby mezi hospodářstvím, společností a životním prostředímNavrženo k projednání
13228/18COM(2018) 668 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (nařízení EU o dřevu) - Dvouletá zpráva za období březen 2015 – únor 2017Navrženo k projednání
13198/18COM(2018) 708 finalProposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení pokračujících výzev v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbamiNavrženo k projednání
13156/18COM(2018) 684 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, jenž má být zaujat jménem Evropské unie v písemném postupu, který má odborná komise pro technické otázky Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) zahájit za účelem přijetí změn jednotných technických předpisů UTP GEN-B a UTP TAFNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)