Meziparlamentní unie (MPU) je mezinárodní organizace založená v r.1889, která sdružuje představitele parlamentů suverénních států celého světa. V současné době má 138 členů (parlamenty suverénních států) a pět asociovaných členů (Andský parlament, Středoamerický parlament, Evropský parlament, Latinskoamerický parlament a Parlamentní shromáždění Rady Evropy).

Cílem MPU je prostřednictvím meziparlamentního dialogu podporovat kontakty a výměnu názorů a zkušeností mezi členy parlamentů z celého světa, zkoumat otázky celosvětového významu se záměrem aktivně zapojit parlamenty do jejich řešení a napomáhat ochraně lidských práv. Svými periodiky, publikacemi a internetovou stránkou se MPU snaží přispívat k rozvoji informovanosti o fungování parlamentních institucí a k posílení a rozvoji jejich způsobu činnosti. V roce 2002 završila dlouhodobý proces reformy, jehož cílem je umožnit organizaci pružnější reakce na potřeby moderního globalizovaného světa.

Meziparlamentní skupina ČR -

Související informaceISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)