Novinky

Studie

 • 5.366 Inkluzivní vzdělávání ve vybraných evropských státech
  (Dokument PDF, 841 KB)
 • 5.367 Posudek psychologické způsobilosti k držení zbraní ve vybraných státech
  (Dokument PDF, 509 KB)
 • 2.101 Centrální evidence účtů ve vybraných zemích EU
  (Dokument PDF, 429 KB)

Vybraná témata

 • 7/2016 Volby ve Španělsku 2015: od patového výsledku k předčasným volbám
  (Dokument PDF, 335 KB)
 • 6/2016 Úprava výkonu podnikatelských aktivit veřejných funkcionářů v Chorvatsku
  (Dokument PDF, 247 KB)
 • 5/2016 Závěry Rady k Evropské politice sousedství a procesu stabilizace a přidružení
  (Dokument PDF, 478 KB)
 • 4/2016 Íránský jaderný program - Mezinárodní vývoj a přijetí Společného komplexního akčního plánu
  (Dokument PDF, 492 KB)

Ekonomický a sociální monitor

 • 3/2016 (Dokument PDF, 363 KB)
 • 2/2016 (Dokument PDF, 348 KB)

Týdenní výběr dokumentů EU


Zprávy stálé zástupkyně PS při EP

 • 21/2016 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 23. do 29. května 2016)
  (Dokument PDF, 751 KB)
 • 20/2016 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 16. do 22. května 2016)
  (Dokument PDF, 655 KB)

Aktuální vývoj v eurozóně

 • 119/2016 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. do 15. 5. 2016
  (Dokument PDF, 303 KB)
 • 117/2016 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. do 30. 4. 2016
  (Dokument PDF, 351 KB)

Aktuality v oblasti migrace

 • 5/2016 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 4. do 30. 4. 2016
  (Dokument PDF, 535 KB)
 • 4/2016 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 3. do 31. 3. 2016
  (Dokument PDF, 454 KB)

Parlamentní institut

Parlamentní institut plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu.

Institut je rozdělen na tři oddělení, která poskytují rozdílné služby. Oddělení všeobecných studií především odpovídá na dotazy a požadavky poslanců a senátorů a poskytuje všeobecný servis pro orgány sněmovny a informace z oblasti zahraniční politiky. Oddělení pro evropské záležitosti slouží převážně jako odborné zázemí výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny. Zpracovává databázi dokumentů přicházejících z orgánů Evropské unie a další záležitosti, týkající se EU. Oddělení komunikace a vzdělávaní zajišťuje styk s veřejností a provozuje Informační středisko Poslanecké sněmovny.

Více informací



ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)