Novinky

Studie

 • 1.240 Přístup poslanců k utajovaným informacím - se zaměřením na členy bezpečnostních, branných a jiných výborů
  (Dokument PDF, 772 KB)
 • 5.378 Kolektivní právní ochrana ve vybraných členských státech EU
  (Dokument PDF, 520 KB)
 • 5.377 Problematika zadlužené územní samosprávy v ČR a vybraných zemích EU
  (Dokument PDF, 507 KB)

Vybraná témata

 • 3/2018 Příjmy a platby do rozpočtu EU
  (Dokument PDF, 364 KB)
 • 2/2018 Evropská občanská iniciativa - zhodnocení fungování a návrh revize evropské občanské iniciativy
  (Dokument PDF, 324 KB)
 • 1/2018 Evropský semestr - stručný přehled
  (Dokument PDF, 702 KB)
 • 9/2017 PESCO – stálá strukturovaná spolupráce - Smluvní zakotvení, principy, závazky a historický vývoj
  (Dokument PDF, 345 KB)

Přehledy Parlamentního institutu

 • 107/2018 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 3. do 15. 3. 2018 (Dokument PDF, 327 KB)
 • 14/2018

Analýzy vybraných dokumentů EU

 • 15/18 Nebezpečí porušení zásady právního státu v Polsku
 • 14/18 Druhý balíček mobility

Týdenní výběr dokumentů EU


Dokumenty SZBP

 • 2/2018
  (Dokument PDF, 635 KB)
 • 1/2018
  (Dokument PDF, 571 KB)

Zprávy stálé zástupkyně PS při EP

 • 12/2018 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 19. března do 25. března 2018)
  (Dokument PDF, 234 KB)
 • 11/2018 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 12. března do 18. března 2018)
  (Dokument PDF, 228 KB)

Aktuální vývoj v eurozóně

 • 107/2018 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 3. do 15. 3. 2018
  (Dokument PDF, 327 KB)
 • 6/2018 Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik za období od 1. 2. do 28. 2. 2018

Aktuality v oblasti migrace

 • 2/2018 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 1. do 31. 1. 2018
  (Dokument PDF, 465 KB)
 • 1/2018 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 12. do 31. 12. 2017
  (Dokument PDF, 463 KB)

Parlamentní institut

Parlamentní institut plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu.

Institut je rozdělen na tři oddělení, která poskytují rozdílné služby. Oddělení všeobecných studií především odpovídá na dotazy a požadavky poslanců a senátorů a poskytuje všeobecný servis pro orgány sněmovny a informace z oblasti zahraniční politiky. Oddělení pro evropské záležitosti slouží převážně jako odborné zázemí výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny. Zpracovává databázi dokumentů přicházejících z orgánů Evropské unie a další záležitosti, týkající se EU. Oddělení komunikace a vzdělávaní zajišťuje styk s veřejností a provozuje Informační středisko Poslanecké sněmovny.

Více informacíISP (příhlásit)