Novinky

Studie

 • 5.382 Právní úprava radiofarmak v ČR, Slovensku a Rakousku se zaměřením na neregistrovaná radiofarmaka vyráběná v malém rozsahu
  (Dokument PDF, 850 KB)
 • 1.242 Kontrola kvality legislativy
  (Dokument PDF, 823 KB)
 • 2.107 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017 - základní parametry
  (Dokument PDF, 1 MB)

Vybraná témata

 • 6/2018 Rakousko: Předčasné volby do Národní rady 2017
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 5/2018 Předčasné parlamentní volby v Bulharsku 2017
  (Dokument PDF, 722 KB)
 • 4/2018 Koordinace protidrogové politiky - srovnání České republiky, Německa, Nizozemska a Velké Británie (Anglie a Walesu)
  (Dokument PDF, 628 KB)
 • 3/2018 Příjmy a platby do rozpočtu EU
  (Dokument PDF, 364 KB)

Přehledy Parlamentního institutu

 • 124/2018 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 9. do 15. 9. 2018 (Dokument PDF, 634 KB)
 • 123/2018 Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik za období od 1. 8. do 31. 8. 2018 (Dokument PDF, 1 MB)

Analýzy vybraných dokumentů EU

 • 73/18 Evropská síť styčných úředníků pro přistěhovalectví
  (Dokument PDF, 676 KB)
 • 72/18 Změna Vízového informačního systému
  (Dokument PDF, 676 KB)

Týdenní výběr dokumentů EU


Dokumenty SZBP

 • 8/2018
  (Dokument PDF, 1001 KB)
 • 7/2018
  (Dokument PDF, 1 MB)

Zprávy stálé zástupkyně PS při EP

 • 38/2018 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 17. do 23. září 2018)
  (Dokument PDF, 459 KB)
 • 37/2018 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 10. do 16. září 2018)
  (Dokument PDF, 443 KB)

Aktuální vývoj v eurozóně

 • 124/2018 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 9. do 15. 9. 2018
  (Dokument PDF, 634 KB)
 • 123/2018 Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik za období od 1. 8. do 31. 8. 2018
  (Dokument PDF, 1 MB)

Aktuality v oblasti migrace

 • 6/2018 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 5. do 30. 6. 2018
  (Dokument PDF, 983 KB)
 • 5/2018 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 4. do 30. 4. 2018
  (Dokument PDF, 839 KB)

Parlamentní institut

Parlamentní institut plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu.

Institut je rozdělen na tři oddělení, která poskytují rozdílné služby. Oddělení všeobecných studií především odpovídá na dotazy a požadavky poslanců a senátorů a poskytuje všeobecný servis pro orgány sněmovny a informace z oblasti zahraniční politiky. Oddělení pro evropské záležitosti slouží převážně jako odborné zázemí výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny. Zpracovává databázi dokumentů přicházejících z orgánů Evropské unie a další záležitosti, týkající se EU. Oddělení komunikace a vzdělávaní zajišťuje styk s veřejností a provozuje Informační středisko Poslanecké sněmovny.

Více informacíISP (příhlásit)