Novinky

Studie

 • 4.024 Turistické značení v Evropě - Právní úprava turistického značení ve vybraných státech Evropy
  (Dokument PDF, 461 KB)
 • 4.023 Regulace chovu a obchodu se psy v EU - Problematika tzv. psích množíren v právních úpravách členských států Evropské unie
  (Dokument PDF, 537 KB)
 • 2.102 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015 - základní parametry
  (Dokument PDF, 781 KB)

Vybraná témata

 • 7/2016 Volby ve Španělsku 2015: od patového výsledku k předčasným volbám
  (Dokument PDF, 335 KB)
 • 6/2016 Úprava výkonu podnikatelských aktivit veřejných funkcionářů v Chorvatsku
  (Dokument PDF, 247 KB)
 • 5/2016 Závěry Rady k Evropské politice sousedství a procesu stabilizace a přidružení
  (Dokument PDF, 478 KB)
 • 4/2016 Íránský jaderný program - Mezinárodní vývoj a přijetí Společného komplexního akčního plánu
  (Dokument PDF, 492 KB)

Přehledy Parlamentního institutu

 • 136/2016 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. do 31. 8. 2016 (Dokument PDF, 363 KB)
 • 134/2016 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. do 31. 8. 2016 (Dokument PDF, 319 KB)

Týdenní výběr dokumentů EU


Zprávy stálé zástupkyně PS při EP

 • 38/2016 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 19. do 25. září 2016)
 • 37/2016 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 12. do 18. září 2016)
  (Dokument PDF, 665 KB)

Aktuální vývoj v eurozóně

 • 136/2016 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. do 31. 8. 2016
  (Dokument PDF, 363 KB)
 • 134/2016 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. do 31. 8. 2016
  (Dokument PDF, 319 KB)

Aktuality v oblasti migrace

 • 7/2016 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 6. do 30. 6. 2016
  (Dokument PDF, 551 KB)
 • 6/2016 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 5. do 31. 5. 2016
  (Dokument PDF, 476 KB)

Parlamentní institut

Parlamentní institut plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu.

Institut je rozdělen na tři oddělení, která poskytují rozdílné služby. Oddělení všeobecných studií především odpovídá na dotazy a požadavky poslanců a senátorů a poskytuje všeobecný servis pro orgány sněmovny a informace z oblasti zahraniční politiky. Oddělení pro evropské záležitosti slouží převážně jako odborné zázemí výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny. Zpracovává databázi dokumentů přicházejících z orgánů Evropské unie a další záležitosti, týkající se EU. Oddělení komunikace a vzdělávaní zajišťuje styk s veřejností a provozuje Informační středisko Poslanecké sněmovny.

Více informacíISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)