Novinky

Studie

 • 5.371 Doktorské studium ve vybraných zemích (postavení doktorandů, délka studia, systém financování)
  (Dokument PDF, 470 KB)
 • 5.331 Právní úprava státního zastupitelství ve vybraných zemích
  (Dokument PDF, 704 KB)
 • 1.238 Zákonná úprava lobbingu ve vybraných zemích
  (Dokument PDF, 433 KB)

Vybraná témata

 • 7/2017 Mírový proces v Sýrii - dokumenty stanovující principy a zásady politických rozhovorů v Sýrii
  (Dokument PDF, 350 KB)
 • 6/2017 Sociální podpora pro rodiny s vícerčaty
  (Dokument PDF, 247 KB)
 • 5/2017 Vývoj projednávání návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce
  (Dokument PDF, 377 KB)
 • 4/2017 Izraelsko-palestinský konflikt: Historický vývoj a současnost, palestinský politický systém
  (Dokument PDF, 395 KB)

Přehledy Parlamentního institutu

 • 116/2017 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. do 15. 6. 2017 (Dokument PDF, 304 KB)
 • 115/2017 Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik za období od 1. 5. do 31. 5. 2017 (Dokument PDF, 834 KB)

Analýzy vybraných dokumentů EU

 • 35/17 Využití potenciálu globalizace
  (Dokument PDF, 698 KB)
 • 34/17 Změna způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí
  (Dokument PDF, 672 KB)

Týdenní výběr dokumentů EU


Dokumenty SZBP

 • 5/2017
  (Dokument PDF, 576 KB)
 • 4/2017
  (Dokument PDF, 537 KB)

Zprávy stálé zástupkyně PS při EP

 • 25/2017 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 19. do 25. června 2017)
 • 24/2017 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 12. do 18. června 2017)
  (Dokument PDF, 669 KB)

Aktuální vývoj v eurozóně

 • 116/2017 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. do 15. 6. 2017
  (Dokument PDF, 304 KB)
 • 115/2017 Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik za období od 1. 5. do 31. 5. 2017
  (Dokument PDF, 834 KB)

Aktuality v oblasti migrace

 • 3/2017 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 3. do 30. 4. 2017
  (Dokument PDF, 493 KB)
 • 2/2017 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 1. do 28. 2. 2017
  (Dokument PDF, 601 KB)

Parlamentní institut

Parlamentní institut plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu.

Institut je rozdělen na tři oddělení, která poskytují rozdílné služby. Oddělení všeobecných studií především odpovídá na dotazy a požadavky poslanců a senátorů a poskytuje všeobecný servis pro orgány sněmovny a informace z oblasti zahraniční politiky. Oddělení pro evropské záležitosti slouží převážně jako odborné zázemí výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny. Zpracovává databázi dokumentů přicházejících z orgánů Evropské unie a další záležitosti, týkající se EU. Oddělení komunikace a vzdělávaní zajišťuje styk s veřejností a provozuje Informační středisko Poslanecké sněmovny.

Více informacíISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)