Novinky

Studie

 • 5.381 Péče o duševně nemocné
  (Dokument PDF, 667 KB)
 • 5.380 Bezpečný pohyb na horách
  (Dokument PDF, 455 KB)
 • 5.379 Omezování zahraničního financování neziskových organizací v Evropě
  (Dokument PDF, 499 KB)

Vybraná témata

 • 4/2018 Koordinace protidrogové politiky - srovnání České republiky, Německa, Nizozemska a Velké Británie (Anglie a Walesu)
  (Dokument PDF, 628 KB)
 • 3/2018 Příjmy a platby do rozpočtu EU
  (Dokument PDF, 364 KB)
 • 2/2018 Evropská občanská iniciativa - zhodnocení fungování a návrh revize evropské občanské iniciativy
  (Dokument PDF, 324 KB)
 • 1/2018 Evropský semestr - stručný přehled
  (Dokument PDF, 702 KB)

Přehledy Parlamentního institutu

 • 113/2018 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 5. do 15. 5. 2018 (Dokument PDF, 289 KB)
 • 112/2018 Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik za období od 1. 4. do 30. 4. 2018 (Dokument PDF, 1 MB)

Analýzy vybraných dokumentů EU

 • 38/18 Rámec EU pro postoupení pohledávek
  (Dokument PDF, 660 KB)
 • 37/18 Dokončení unie kapitálových trhů
  (Dokument PDF, 675 KB)

Týdenní výběr dokumentů EU


Dokumenty SZBP

 • 4/2018
  (Dokument PDF, 651 KB)
 • 3/2018
  (Dokument PDF, 1 MB)

Zprávy stálé zástupkyně PS při EP

 • 21/2018 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 21. do 27. května 2018)
  (Dokument PDF, 228 KB)
 • 20/2018 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 14. do 20. května 2018)
  (Dokument PDF, 475 KB)

Aktuální vývoj v eurozóně

 • 113/2018 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 5. do 15. 5. 2018
  (Dokument PDF, 289 KB)
 • 112/2018 Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik za období od 1. 4. do 30. 4. 2018
  (Dokument PDF, 1 MB)

Aktuality v oblasti migrace

 • 4/2018 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 3. do 31. 3. 2018
  (Dokument PDF, 536 KB)
 • 3/2018 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 2. do 28. 2. 2018
  (Dokument PDF, 947 KB)

Parlamentní institut

Parlamentní institut plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu.

Institut je rozdělen na tři oddělení, která poskytují rozdílné služby. Oddělení všeobecných studií především odpovídá na dotazy a požadavky poslanců a senátorů a poskytuje všeobecný servis pro orgány sněmovny a informace z oblasti zahraniční politiky. Oddělení pro evropské záležitosti slouží převážně jako odborné zázemí výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny. Zpracovává databázi dokumentů přicházejících z orgánů Evropské unie a další záležitosti, týkající se EU. Oddělení komunikace a vzdělávaní zajišťuje styk s veřejností a provozuje Informační středisko Poslanecké sněmovny.

Více informacíISP (příhlásit)