Výroční finanční zprávy politických stran a hnutí


Podle § 18 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, jsou politické strany a politická hnutí povinny předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně k informaci výroční finanční zprávu.

Výroční finanční zprávy předkládají politické strany a politická hnutí na předepsaném formuláři s přílohami. Ministerstvo financí stanoví prováděcím předpisem vzor formuláře (vyhláška č. 273/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 40/2010 Sb.).

Zákon 424/1991 Sb.

Vyhláška č. 273/2005 Sb. (PDF, 20 KB), č. 40/2010 Sb. (PDF, 260 KB), vzor formuláře v platném znění: XLS nebo PDF (110 KB).

Seznam politických stran a hnutí, registrovaných Ministerstvem vnitra.

Nahlížení do výročních finančních zpráv

Kopie výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí od roku 1995 jsou k dispozici v Parlamentní knihovně. Aktuální kopie výročních finančních zpráv za předchozí rok jsou zde k nahlédnutí vždy po 1. dubnu, jakmile proběhne jejich evidence kontrolním výborem Poslanecké sněmovny a jsou předány do Parlamentní knihovny.

O konkrétním termínu možnosti nahlížení do nejnovějších výročních finančních zpráv je vydávána tisková zpráva (rok 2016, 2015, 2014, 2013, 2012).

Projednávání výročních finančních zpráv

Za rok 2015

Kontrolní výbor projednal předložené výroční finanční zprávy za rok 2015 na 33. schůzi dne 12. 5. 2016 a přijal usnesení č. 195, které bylo rozdáno jako sněmovní dokument 4363.

Dále přijal usnesení č. 196 k předloženým doplněním výročních finančních zpráv politických stran a hnutí za roky 2012 – 2014, které bylo doručeno jako sněmovní dokument 4364.

Poslanecká sněmovna na své 47. schůzi dne 25. 5. 2016 výroční finanční zprávy za rok 2015 a doplnění výročních finančních zpráv za roky 2012 – 2014 projednala a přijala usnesení č. 1232 a č. 1233.

Za rok 2014

Kontrolní výbor projednal předložené výroční finanční zprávy za rok 2014 na 19. schůzi dne 19. 5. 2015 a přijal usnesení č. 116, které bylo rozdáno jako sněmovní dokument 2361.

Dále přijal usnesení č. 117 k předloženým doplněním výročních finančních zpráv politických stran a hnutí za roky 2012 – 2013, které bylo doručeno jako sněmovní dokument 2362.

Poslanecká sněmovna na své 27. schůzi dne 21. 5. 2015 výroční finanční zprávy za rok 2014 a doplnění výročních finančních zpráv za rok 2014 projednala a přijala usnesení č. 761 a č. 763.

Za rok 2013

Kontrolní výbor projednal předložené výroční finanční zprávy za rok 2013 na 6. schůzi dne 30. 4. 2014 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako sněmovní dokument 718.

Dále přijal usnesení č. 39 k předloženým doplněním výročních finančních zpráv politických stran a hnutí za roky 2009 – 2012, které bylo doručeno jako sněmovní dokument 719.

Poslanecká sněmovna na své 8. schůzi dne 15. 5. 2014 výroční finanční zprávy za rok 2013 a doplnění výročních finančních zpráv za roky 2009 – 2012 projednala a přijala usnesení č. 275 a č. 276.

Za rok 2012

Kontrolní výbor projednal předložené výroční finanční zprávy za rok 2012 na 36. schůzi dne 7. 5. 2013 a přijal usnesení č. 187, které bylo rozdáno jako sněmovní dokument 6623.

Dále přijal usnesení č. 188 k předloženým doplněním výročních finančních zpráv politických stran a hnutí za roky 2006 – 2011, které bylo doručeno jako sněmovní dokument 6624.

Poslanecká sněmovna na své 53. schůzi dne 15. 5. 2013 výroční finanční zprávy za rok 2012 a doplnění výročních finančních zpráv za roky 2006 – 2011 projednala a přijala usnesení č. 1661 a č. 1662.

Za rok 2011

Kontrolní výbor projednal předložené zprávy a vydal sněmovní dokument 2152, Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2011.

Dále vydal sněmovní dokument 2153, Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2007 až 2010.

Poslanecká sněmovna na své 38. schůzi dne 3. května 2012 výroční finanční zprávy a doplnění finančních zpráv projednala a přijala usnesení č. 1136 a 1137.
ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)