Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, dle zákona č. 159/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o střetu zájmů ("registr"), ukládá veřejným funkcionářům oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, případně finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

Registr je veřejný a každý má právo do něj bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.
Informace o nahlížení do registru a detaily o tom, jak získat přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), viz sekce Informace o nahlížení do registru.

Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny vede registr pro poslance, členy vlády, vedoucí ústředních orgánů státní správy a funkcionáře některých dalších orgánů (pokud nejsou senátory) - v tomto případě je evidenčním orgánem Mandátový a imunitní výbor Senátu.

 

Dokument ODT Formulář pro podávání oznámení (dokument ODT, 25KB)
Dokument DOC Formulář pro podávání oznámení (dokument DOC, 150KB)
Dokument PDF Formulář pro podávání oznámení (dokument PDF, 420KB)


ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)