Interpelace


Poslanci se mohou obracet s dotazy na členy vlády buď písemně nebo prostřednictvím ústních interpelací. Na interpelace jsou vyhrazeny čtvrtky, pokud jsou jednacími dny - odpovědi na písemné interpelace se projednávají od 9 do 11 hodin, odpovědi na ústní interpelace na předsedu a členy vlády od 14:30 do 18 hodin.

Písemné interpelace

Neprojednané písemné interpelace:

ČísloNázev
184/0Písemná interpelace poslance Vojtěcha Munzara na ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci zveřejnění údajů o pochybeních úřadníků Ministerstva financí ČR a odpověď ministryně financí Aleny Schillerové na interpelaci
185/0Písemná interpelace poslance Vojtěcha Munzara na ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou ve věci aktuálního čerpání evropských fondů v ČR v období 2014 - 2020 a odpověď ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové na interpelaci
208/0Písemná interpelace poslance Zdeňka Ondráčka na ministra vnitra Lubomíra Metnara ve věci navyšování administrativní zátěže příslušníků Policie ČR
209/0Písemná interpelace poslankyně Hany Aulické Jírovcové na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ve věci rozdělení aprobačních zkoušek dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění (část osmá) pro lékaře z třetích zemí působících v ČR dle oborů

Ústní interpelace

Ústní interpelace se losují ve čtvrtek v 11.30 hodin, jestliže je jednacím dnem Poslanecké sněmovny.

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)