Schůze Poslanecké sněmovny

Schůzemi Poslanecké sněmovny se označují plenární schůze dolní komory Parlamentu České republiky. Schůze pléna se obvykle konají v zasedacím sále historického Thunovského paláce (Sněmovní ulice číslo 4). Schůze mohou být svolány předsedou Poslanecké sněmovny na základě usnesení sněmovny nebo na základě písemné žádosti aspoň jedné pětiny všech poslanců sněmovny. Tato schůze se musí konat do 10 dnů od doručení žádosti předsedovi Poslanecké sněmovny. Pořad každé plenární schůze schvaluje Poslanecká sněmovna.

Schůze Poslanecké sněmovny jsou veřejné, pokud se sama sněmovna neusnese, že bude schůze nebo její část neveřejná.

více informací

Přehled schůzí

46.schůze

Neurčeno

od 5. května

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly, písemné přihlášky do rozpravy (přerušeno)

43.schůze

Přerušeno

od 23. března

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly, písemné přihlášky do rozpravy (schůze odročena)

32.schůze

Neurčeno

od 1. října

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly, písemné přihlášky do rozpravy (přerušeno)


44.schůze

Ukončená

12. dubna až 6. května 2016

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly

45.schůze

Ukončená

21. dubna 2016

návrh pořadu schůze, hlasování, stenoprotokoly (pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena)

42.schůze

Ukončená

1. až 23. března 2016

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly

41.schůze

Ukončená

12. února 2016

návrh pořadu schůze, hlasování, stenoprotokoly (pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena)

Přehled jednáníISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)