Schůze Poslanecké sněmovny

Schůzemi Poslanecké sněmovny se označují plenární schůze dolní komory Parlamentu České republiky. Schůze pléna se obvykle konají v zasedacím sále historického Thunovského paláce (Sněmovní ulice číslo 4). Schůze mohou být svolány předsedou Poslanecké sněmovny na základě usnesení sněmovny nebo na základě písemné žádosti aspoň jedné pětiny všech poslanců sněmovny. Tato schůze se musí konat do 10 dnů od doručení žádosti předsedovi Poslanecké sněmovny. Pořad každé plenární schůze schvaluje Poslanecká sněmovna.

Schůze Poslanecké sněmovny jsou veřejné, pokud se sama sněmovna neusnese, že bude schůze nebo její část neveřejná.

více informací

Přehled schůzí

7.schůze

Svolána

bude zahájena 27. února ve 14 hodin

návrh pořadu schůze

6.schůze

Ukončená

17. až 26. ledna 2018

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly, ústní interpelace

5.schůze

Ukončená

10. a 16. ledna 2018

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly

4.schůze

Ukončená

12. až 19. prosince 2017

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly

3.schůze

Ukončená

5. prosince 2017

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly

Přehled jednáníISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)