Schůze Poslanecké sněmovny

Schůzemi Poslanecké sněmovny se označují plenární schůze dolní komory Parlamentu České republiky. Schůze pléna se obvykle konají v zasedacím sále historického Thunovského paláce (Sněmovní ulice číslo 4). Schůze mohou být svolány předsedou Poslanecké sněmovny na základě usnesení sněmovny nebo na základě písemné žádosti aspoň jedné pětiny všech poslanců sněmovny. Tato schůze se musí konat do 10 dnů od doručení žádosti předsedovi Poslanecké sněmovny. Pořad každé plenární schůze schvaluje Poslanecká sněmovna.

Schůze Poslanecké sněmovny jsou veřejné, pokud se sama sněmovna neusnese, že bude schůze nebo její část neveřejná.

více informací

Přehled schůzí

25.schůze

Svolána

bude zahájena 13. prosince v 9 hodin

návrh pořadu schůze (mimořádná)

14.schůze

Přerušeno

od 31. května

návrh pořadu schůze, stenoprotokoly (přerušeno)

24.schůze

Přerušeno

od 4. prosince

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly, písemné přihlášky do rozpravy, písemné pozměňovací návrhy, ústní interpelace (přerušeno do úterý 18. prosince do 14 hodin)


23.schůze

Ukončená

23. listopadu 2018

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly

22.schůze

Ukončená

15. listopadu 2018

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly

20.schůze

Ukončená

23. října až 14. listopadu 2018

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly, ústní interpelace

21.schůze

Ukončená

14. listopadu 2018

pořad schůze, stenoprotokoly

Přehled jednáníISP (příhlásit)