Informační materiály

Informační středisko vydává informační materiály přibližující dění nejen v Poslanecké sněmovně.

 

Vývoj českého parlamentarismu, od roku 1848 až do současnosti, v datech; PDF 107 KB.

Český parlament a parlamentarismus, co je parlamentarismus a jaká je jeho podoba u nás; PDF 270 KB.

Parlamentní volby, jak se volí do Poslanecké sněmovny; PDF 4487 KB.

Parlamentní kontrola vlády České republiky, jak se uplatňuje a co obsahuje; PDF 3078 KB.

Hlasování v Poslanecké sněmovně, jeho způsoby a použití, výsledky hlasování; PDF 2522 KB.

Legislativní proces na parlamentní úrovni, zákonodárná iniciativa, zákonodárná procedura, role Senátu a prezidenta; PDF 1824 KB.

Státní rozpočet, jak vzniká, jak je schvalován, státní závěrečný účet; PDF 1718 KB.

Výbory, komise a delegace Poslanecké sněmovny, jejich funkce, náplň práce; PDF 2605 KB.

Poslanecké kluby, jejich vznik a funkce; PDF 1719 KB.

Financování politických stran, jejich způsoby, kontrola, výroční zprávy; PDF 1710 KB.

Zahraniční aktivity Poslanecké sněmovny, zahraničně-politické funkce, členství v mezinárodních organizacích; PDF 1717 KB.

Parlament ČR a Evropská unie, vstup do EU, Výbor pro evropské záležitosti a jeho funkce; PDF 1721 KB.

Petice občanů v Poslanecké sněmovně, jejich přijímání a projednávání jako uplatnění petičního práva; PDF 1704 KB.

Poslanecký mandát a poslanecká imunita, vznik a zánik mandátu, jeho ochrana imunitou; PDF 3465 KB.


Poslanecká sněmovna - líc, rub, ; PDF 1254 KB

Legislativní proces v Poslanecké sněmovně, diagram postupu projednávání návrhu zákona od předložení až po postoupení k projednávání v Senátu; PDF 4581 KB.

Ústavní systém České republiky, vztahy mezi Parlamentem, vládou, prezidentem, mocí soudní a dalšími institucemi; PDF 3011 KB.ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)