Semináře pro pedagogy

Seminář pro pedagogyZejména pro učitele občanské výchovy, dějepisu a dalších společenskovědních disciplín nabízíme možnost účasti na celodenním semináři Český parlament a parlamentarismus a 150 let tradice moderního parlamentu v českých zemích, který probíhá přímo v prostorách Poslanecké sněmovny a jehož cílem je poskytnutí komplexního přehledu informací k oblasti českého ústavního systému, postavení a funkcím Parlamentu, k podstatě a průběhu parlamentních procedur, k volebnímu systému a dalším souvisejícím otázkám.

Vzhledem k častým žádostem pedagogů o rozšiřování sledovaných témat, pořádá Oddělení komunikace a vzdělávání rovněž tématické semináře, které se věnují aktuálním otázkám a problémům.

Součástí semináře je podrobná prohlídka v budovách Poslanecké sněmovny. Účast na semináři je zdarma. Z kapacitních důvodů se semináře mohou účastnit vždy pouze dva pedagogové z jedné školy.


Termín: 28. dubna 2015

ČESKÝ PARLAMENT A PARLAMENTARISMUS

  • celodenní seminář je určen zejména pro vyučující společenskovědních předmětů. Cílem semináře je poskytnutí komplexního přehledu informací k oblasti českého ústavního systému, postavení a funkcím Parlamentu, k podstatě a průběhu parlamentních procedur, k volebnímu systému a dalším souvisejícím otázkám. Seminář probíhá obvykle v době schůze Poslanecké sněmovny a proto je po jeho skončení možné navštívit galerii jednacího sálu a sledovat průběh jednání sněmovny. Účast na semináři, stejně jako podkladové materiály, jsou poskytovány zdarma
  • doba trvání: 9:00 – 16:00 (včetně prohlídky budovy Poslanecké sněmovny)


ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)