Poslanci České národní rady

 

Ing. B A C H N A Petr

narozen: 8.1.1948    volební kraj: Hlavní město Praha        ODS

výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 

Ing. B E Č V Á Ř Ivan

narozen: 19.1.1934    volební kraj: Západočeský        ODS

zemědělský výbor

 

B E J Č E K Josef

narozen: 3.3.1935    volební kraj: Západočeský        ODS

hospodářský výbor

 

B E N D A Marek

narozen: 10.11.1968    volební kraj: Středočeský        KDS

ústavně právní výbor

mandátový výbor

 

Ing. B Ě L E H R Á D E K Stanislav

narozen: 10.12.1943    volební kraj: Jihomoravský        KDU-ČSL

člen vlády ČR

 

JUDr. B Í L Ý Jiří

narozen: 18.10.1952    volební kraj: Jihomoravský        HSD-SMS

ústavně právní výbor

 

B L A Ž E K Ladislav

narozen: 23.2.1950    volební kraj: Středočeský        ODS

hospodářský výbor

 

 

 

B L Á H A Jan

narozen: 17.3.1955    volební kraj: Středočeský        ČSSD

výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 

B O D Y Ladislav

narozen: 2.5.1949    volební kraj: Středočeský        LB

výbor petiční, pro lidská práva a národnosti

 

Ing. B R O D S K Ý Petr

narozen: 29.9.1944    volební kraj: Západočeský        ODS

rozpočtový výbor

 

Ing. B R O U L Í K Jaroslav

narozen: 25.6.1950    volební kraj: Severomoravský        HSD-SMS

hospodářský výbor

 

Ing. B R O Ž Í K František

narozen: 4.3.1955    volební kraj: Západočeský        ČSSD

hospodářský výbor

 

Ing. B U D I N S K Ý Vladimír

narozen: 25.11.1959    volební kraj: Severočeský        ODS

hospodářský výbor

člen Předsednictva České národní rady

 

Mgr. B U M B O V Á Stanislava

narozena: 8.9.1948    volební kraj: Jihočeský        LB

výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 

MUDr. B U R E Š Eduard

narozen: 24.2.1942    volební kraj: Hlavní město Praha        ODS

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

JUDr. B U Z K O V Á Petra

narozena: 7.12.1965    volební kraj: Jihočeský        ČSSD

výbor petiční, pro lidská práva a národnosti

mandátový a imunitní výbor

JUDr. Č A P E K Miroslav

narozen: 20.9.1961    volební kraj: Severočeský        LB

výbor pro právní ochranu a bezpečnost

 

Ing. Č E C H Á K Vojtěch

narozen: 28.6.1947    volební kraj: Jihomoravský        LB

zemědělský výbor

 

PaedDr. Č E L I Š O V Á Květoslava

narozen: 11.4.1946    volební kraj: Severočeský        LB

výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 

MUDr. Č E R B Á K Miroslav

narozen: 23.2.1936    volební kraj: Severočeský        ODA

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

MUDr. Č E R M Á K Petr, CSc.

narozen: 22.1.1953    volební kraj: Severočeský        ODS

ministr vlády ČSFR

MVDr. Č E R N Ý Jan

narozen: 23.4.1959    volební kraj: Středočeský        ODS

zemědělský výbor

člen Předsednictva České národní rady

 

Ing. Č E R V I N K A Josef

narozen: 21.10.1951    volební kraj: Severomoravský        ODS

zemědělský výbor

 

Č U N D R L E Václav

narozen: 7.4.1944    volební kraj: Jihomoravský        LB

zahraniční výbor

 

Ing. D O B A L Viktor

narozen: 11.3.1947    volební kraj: Západočeský        ODA

ústavně právní výbor

 

MUDr.. D O S T Á L Robert, CSc.

narozen: 4.10.1928    volební kraj: Severomoravský        ČSSD

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

Ing. D O U B R A V A Vlastimil

narozen: 4.9.1945    volební kraj: Východočeský        ČSSD

výbor pro právní ochranu a bezpečnost

 

Ing. D R Á P E L A Jiří

narozen: 6.11.1946    volební kraj: Jihomoravský        LSU

výbor petiční, pro lidská práva a národnosti

 

Ing. E F F E N B E R G E R Josef

narozen: 20.11.1934    volební kraj: Severočeský        ODA

výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 

RNDr. E X N E R Václav, CSc.

narozen: 20.9.1942    volební kraj: Hlavní město Praha        LB

 

Ing. F A I F R Jiří

narozen: 12.10.1962    volební kraj: Východočeský        ČSSD

zemědělský výbor

 

 

F E J F A R Ota

narozen: 5.6.1960    volební kraj: Východočeský        ODS

hospodářský výbor

 

F E J F A R Tomáš

narozen: 16.5.1951    volební kraj: Jihomoravský        ODS

výbor pro právní ochranu a bezpečnosti

 

F I S C H E R OV Á Eva

narozena: 8.2.1935    volební kraj: Severomoravský        ČSSD

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

F R A N K Václav

narozen: 1.4.1944    volební kraj: Středočeský        LB

výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 

F R O M M E R Alfred

narozen: 7.8.1943    volební kraj: Severomoravský        LSU

výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 

PhDr. G J U R I Č Andrej

narozen: 29.11.1938    volební kraj: Hlavní město Praha        ODS

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

G R O S S Stanislav

narozen: 30.10.1969    volební kraj: Hlavní město Praha        ČSSD

výbor pro právní ochranu a bezpečnost

 

PhDr. G R U L I C H Václav

narozen: 8.5.1932    volební kraj: Jihomoravský        ČSSD

zahraniční výbor

 

H A R I N G E R Jiří

narozen: 14.4.1939    volební kraj: Severočeský        KDS

výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 

Ing. H Á B A René

narozen: 6.3.1965    volební kraj: Severomoravský        ODA

hospodářský výbor

 

JUDr. H Á J E K Jiří

narozen: 30.7.1951    volební kraj: Jihočeský        LB

 

Ing. H Á J E K Josef

narozen: 7.1.1945    volební kraj: Východočeský        LB

rozpočtový výbor

 

RNDr. Ing. H I R Š Pavel, CSc.

narozen: 11.1.1942    volební kraj: Hlavní město Praha        LSU (do 19.11.1992)

KNLP

výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

mandátový a imunitní výbor

 

RNDr. H O F H A N Z L Čestmír

narozen: 9.10.1941    volební kraj: Jihomoravský        ODA

zemědělský výbor

 

Ing. H O L U B Josef

narozen: 12.9.1951    volební kraj: Severočeský        ODS

hospodářský výbor

 

Mgr. H O N A J Z E R Jiří

narozen: 18.9.1955    volební kraj: Jihomoravský        ODS

výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

člen Předsednictva České národní rady

JUDr. H R A Z D Í R A Antonín

narozen: 3.7.1940    volební kraj: Jihomoravský        LB

výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 

Ing. H R D Ý Karel

narozen: 7.9.1942    volební kraj: Severočeský        ČSSD

výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 

PhDr. H U B O V Á Marta

narozena: 19.10.1945    volební kraj: Severomoravský        HSD-SMS

výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 

Doc., Ing. H U R T A Josef, CSc.

narozen: 24.2.1936    volební kraj: Jihomoravský        LB

zemědělský výbor

 

C H U D O B A Martin

narozen: 13.9.1969    volební kraj: Severočeský        LB

výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 

MUDr. J A N E Č E K Josef

narozen: 12.12.1952    volební kraj: Středočeský        KDU-ČSL

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

JUDr. J A N Ů Ivana

narozena: 14.3.1946    volební kraj: Hlavní město Praha        KDU-ČSL

zahraniční výbor

mandátový a imunitní výbor

 

MUDr. J A RO Š Emil

narozen: 21.11.1943    volební kraj: Východočeský        ODS

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

JUDr.. Ing. J E G L A Jan

narozen: 17.12.1944    volební kraj: Jihomoravský        HSD-SMS

zemědělský výbor

 

RNDr. J E Ž E K Josef

narozen: 25.11.1940    volební kraj: Severočeský        ODS

zahraniční výbor

 

Ing. J E Ž E K Tomáš, CSc.

narozen: 15.3.1940    volební kraj: Severočeský        ODA

rozpočtový výbor

člen Předsednictva České národní rady

 

JUDr. K A Č E N K A František

narozen: 4.4.1948    volební kraj: Severomoravský        HSD-SMS

ústavně právní výbor

 

MUDr. K A D L E C O V Á Milada

narozena: 19.11.1940    volební kraj: Severomoravský        ODS

výbor pro právní ochranu a bezpečnost

 

PhDr. K A L U S Jaromír

narozen: 27.12.1947    volební kraj: Severomoravský        ODS

zahraniční výbor

 

JUDr. K A L V O D A Jan

narozen: 30.10.1953    volební kraj: Středočeský        ODA

člen vlády ČR

 

JUDr., Ing. K A R A S Jiří

narozen: 30.7.1942    volební kraj: Jihomoravský        KDU-ČSL

výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 

Ing. K A S A L Jan

narozen: 6.11.1951    volební kraj: Jihomoravský        KDU-ČSL

místopředseda České národní rady

člen Předsednictva České národní rady

 

MUDr. K A Š P Á R E K Miroslav

narozen: 6.4.1940    volební kraj: Severomoravský        SPR-RSČ

výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 

Ing. K A V A N Petr

narozen: 28.7.1943    volební kraj: Jihomoravský        HSD-SMS

výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 

Ing. K L A S Jan

narozen: 3.4.1958    volební kraj: Středočeský        ODS

výbor pro právní ochranu a bezpečnost

 

Ing. K L U Č K A Václav

narozen: 20.7.1953    volební kraj: Severomoravský        LB

výbor pro právní ochranu a bezpečnost

 

K O H Á Č E K Petr

narozen: 3.8.1951    volební kraj: Hlavní město Praha        ODS

ústavně právní výbor

 

Ing. K O L Á Ř Pavel

narozen: 21.11.1965    volební kraj: Severomoravský        KDS

hospodářský výbor

 

Ing. K O L Á Ř Robert

narozen: 15.5.1959    volební kraj: Jihomoravský        ODS
rozpočtový výbor

 

MUDr. K O L Á Ř O V Á Milena

narozena: 26.6.1960    volební kraj: Hlavní město Praha        ODS

ústavně právní výbor

 

K O R O N T H Á L Y Vladimír

narozen: 25.5.1951    volební kraj: Západočeský        KDS

výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 

Ing. K O U C K Ý Jan

narozen: 23.6.1953    volební kraj: Středočeský        ODS

výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

K O Z Á K Stanislav

narozen: 31.7.1950    volební kraj: Východočeský        LSU

výbor pro právní ochranu a bezpečnost

 

PhDr. K O Z E L František

narozen: 16.3.1944    volební kraj: Východočeský        ODS

výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

člen Předsednictva České národní rady

 

Ing. K R A U S Michal

narozen: 1.10.1957    volební kraj: Východočeský        HSD-SMS

rozpočtový výbor

 

K R Á M E K Jan

narozen: 18.12.1945    volební kraj: Hlavní město Praha        ODS

výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 

K R Á S A Václav

narozen: 24.11.1951    volební kraj: Středočeský        ODS

výbor petiční, pro liská práva a národnosti

 

K R U P Í K Josef

narozen: 7.10.1942    volební kraj: Jihomoravský        KDU-ČSL

výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

mandátový a imunitní výbor (od 15.12.1992)

 

JUDr. K R Y Č E R Jan

narozen: 16.11.1955    volební kraj: Jihomoravský        HSD-SMS

zahraniční výbor

 

Ing. K Ř Í Ž E K Josef, CSc.

narozen: 24.8.1938    volební kraj: Severomoravský        LSU

zemědělský výbor

 

K U B A Bohuslav

narozen: 18.8.1952    volební kraj: Západočeský        SPR-RSČ

hospodářský výbor

 

K U B I Š Josef

narozen: 14.10.1943    volební kraj: Severomoravský        KDU-ČSL

výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 

PaedDr. K U C H A Ř Vlastislav

narozen: 28.1.1960    volební kraj: Severomoravský        LB

výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 

PhMr. K U L I Č K A Pavel

narozen: 16.5.1958    volební kraj: Jihomoravský        SPR-RSČ (do 19.11.1992)

KNLP

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

Ing., Mgr. K U Ž Í L E K Oldřich

narozen: 4.1.1956    volební kraj: Hlavní město Praha        ODA

výbor pro právní ochranu a bezpečnost

 

L A G O V Á Hana

narozena: 21.7.1941    volební kraj: Západočeský        LB

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

L E D V I N K A Karel

narozen: 18.4.1941    volební kraj: Východočeský        ODA

místopředseda České národní rady

člen Předsednictva České národní rady

 

Ing. L I T O M I S K Ý Jan

narozen: 19.8.1943    volební kraj: Jihočeský        KDS

výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 

RNDr. L O B K O W I C Z Michal

narozen: 20.7.1964    volební kraj: Středočeský        KDS

zahraniční výbor

 

Mgr. art. L O J D O V Á Kateřina

narozena: 2.3.1961    volební kraj: Severomoravský        ODA
zahraniční výbor

 

MUDr. L O M Petr

narozen: 15.7.1935    volební kraj: Hlavní město Praha        ODS

člen vlády ČR

 

L O U K O T A Milan

narozen: 18.6.1960    volební kraj: Jihomoravský        SPR-RSČ
zemědělský výbor

 

Mgr. L U K Á Š Věnceslav

narozen: 6.2.1943    volební kraj: Východočeský        KDS

rozpočtový výbor

 

Ing. M A C H Karel

narozen: 17.6.1960    volební kraj: Jihočeský        KDU-ČSL

zemědělský výbor

 

Doc., Ing. M A C H A L Í K Jiří, CSc.

narozen: 19.6.1945    volební kraj: Severomoravský        LB

výbor petiční, pro lidská práva a národnosti

 

Ing. M A C H Á Č E K Jiří

narozen: 27.8.1958    volební kraj: Jihomoravský        HSD-SMS

výbor pro právní ochranu a bezpečnost

 

Ing. M A N D E L Í K Richard

narozen: 17.4.1953    volební kraj: Severočeský        ODS

rozpočtový výbor

 

Ing. M A N DÍ K Josef

narozen: 4.12.1945    volební kraj: Východočeský        LB

zemědělský výbor

 

JUDr. M A R V A N O V Á Hana

narozena: 26.11.1962    volební kraj: Hlavní město Praha        ODS

ústavně právní výbor

 

Ing. M A R Y T Jiří

narozen: 13.2.1964    volební kraj: Západočeský        LB

rozpočtový výbor

 

Ing. M A Š E K Ivan

narozen: 28.7.1948    volební kraj: Hlavní město Praha        ODA
ústavně právní výbor

 

M A T Ě J K A Jaroslav

narozen: 17.12.1940    volební kraj: Jihomoravský        LB

hospodářský výbor

 

M A T O U Š K O V Á Eva

narozena: 15.11.1951    volební kraj: Severočeský        SPR-RSČ (do 19.11.1992)

KNLP

ústavně právní výbor

 

JUDr. M A T U L K A Dalibor

narozen: 12.7.1953    volební kraj: Jihomoravský        LB

ústavně právní výbor

mandátový a imunitní výbor

 

M A Z A L O V Á Gerta

narozena: 10.2.1945    volební kraj: Jihomoravský        HSD-SMS

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

M E L I C H A R Jaroslav

narozen: 12.2.1938    volební kraj: Severočeský        ODS
výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 

Ing. M O T Y Č K A Ludvík

narozen: 7.7.1932    volební kraj: Jihomoravský        KDU-ČSL

hospodářský výbor

 

JUDr. N A V R Á T I L Jan

narozen: 1.12.1955    volební kraj: Jihomoravský        LB

ústavně právní výbor

 

N Á J E M N Í K Václav

narozen: 3.7.1944    volební kraj: Východočeský        ODS
výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

RNDr. N E Č A S Petr

narozen: 19.11.1964    volební kraj: Severomoravský        ODS
zahraniční výbor

 

Ing. N E D O R O S T Ladislav

narozen: 28.10.1964    volební kraj: Severomoravský        SPR-RSČ

ústavně právní výbor

 

PhDr. N Ě M Č Í K Jindřich

narozen: 11.7.1949    volební kraj: Severomoravský ODS

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

Ing. N Ě M E C Luboš

narozen: 9.3.1951    volební kraj: Jihomoravský        ODS

zemědělský výbor

 

MUDr. N O V Á K Jaroslav

narozen: 18.12.1935    volební kraj: Jihočeský        SPR-RSČ

zahraniční výbor

 

JUDr. N O V Á K Jiří

narozen: 11.4.1950    volební kraj: Severomoravský        ODS

člen vlády ČR

 

Ing. N O V Á K Libor

narozen: 2.3.1958    volební kraj: Východočeský        ODS

rozpočtový výbor

 

JUDr. N O V Á K Libor

narozen: 6.12.1962    volební kraj: Severomoravský        ODS

ústavně právní výbor

 

MUDr. N O V Á K O V Á Eva

narozena: 18.1.1938    volební kraj: Jihomoravský        KDU-ČSL

výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 

N O V O T N Ý Miroslav

narozen: 29.3.1947    volební kraj: Jihomoravský        ODS

ústavně právní výbor

 

Ing. O PA T Ř I L Rudolf

narozen: 15.8.1959    volební kraj: Severomoravský        HSD-SMS

výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 

Ing. O R G O N Í K O V Á Hana

narozena: 8.12.1946    volební kraj: Východočeský        LSU

výbor petiční, pro lidská práva a národnosti

 

JUDr. O R T M A N Jaroslav, CSc.

narozen: 29.9.1952    volební kraj: Středočeský        LB

výbor petiční, pro lidská práva a národnosti

mandátový a imunitní výbor

 

Ing. P A L A S Jaroslav

narozen: 2.10.1952    volební kraj: Severomoravský        LB

zemědělský výbor

 

Ing. P A V E L A Josef

narozen: 25.6.1933    volební kraj: Severomoravský        KDU-ČSL

výbor petiční, pro lidská práva a národnosti

 

PhDr. P A V L Í K O V Á Jiřina

narozena: 15.2.1953    volební kraj: Severomoravský        ODS
výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

mandátový a imunitní výbor

RNDr. P A Y N E Jiří

narozen: 7.7.1956    volební kraj: Hlavní město Praha        ODS
zahraniční výbor

mandátový a imunitní výbor

člen Předsednictva České národní rady

 

RNDr. P Á V Tomáš

narozen: 22.9.1937    volební kraj: Hlavní město Praha        ODS
rozpočtový výbor

 

Ing. P E Š E K Pavel

narozen: 31.3.1964    volební kraj: Jihočeský        ODS
zemědělský výbor

 

JUDr., Ing. P E T R Ž Í L E K Pavel

narozen: 23.12.1939    volební kraj: Severočeský        ČSSD

ústavně právní výbor

 

Mgr. P Ě N I Č K A Stanislav

narozen: 5.10.1939    volební kraj: Východočeský        ODS

rozpočtový výbor

 

MUDr. P L U H A Ř František

narozen: 11.2.1937    volební kraj: Severomoravský        ODS

výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí (do 15.12.1992)

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví (od 15.12.1992)

 

Ing. P R O C H Á Z K A Vladimír, CSc.

narozen: 29.5.1936    volební kraj: Jihomoravský        LSU

hospodářský výbor

 

PhDr. P Ř I B Á Ň Martin

narozen: 28.11.1958    volební kraj: Jihomoravský        ODS
výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Ing. R A Š K A Miroslav

narozen: 13.5.1958    volební kraj: Západočeský        LSU

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

RSDr., Ing. R E C M A N Svatomír

narozen: 29.12.1952    volební kraj: Severomoravský        LB

rozpočtový výbor

 

R Ö S C H O V Á Anna

narozena: 26.5.1951    volební kraj: Západočeský        ODS

mandátový a imunitní výbor

ústavně právní výbor

členka Předsednictva České národní rady

 

MUDr. R U B Á Š Luděk

narozen: 16.7.1953    volební kraj: Středočeský        ODS

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

MUDr. R Y M E Š Ladislav

narozen: 27.7.1946    volební kraj: Východočeský        LB

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

JUDr. Ř E Z Á Č Vladimír

narozen: 8.3.1948    volební kraj: Severočeský        LB

výbor pro právní ochranu a bezpečnost

 

PhDr. Ř E Z N Í Č E K Miroslav

narozen: 22.3.1942    volební kraj: Západočeský        ČSSD

výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 

Mgr. S E I F E R Pavel

narozen: 11.9.1943    volební kraj: Hlavní město Praha        LSU

výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

S E V E R A Pavel

narozen: 6.5.1965    volební kraj: Východočeský        KDU-ČSL

výbor pro právní ochranu a bezpečnost

 

Ing. S K O Č O V S K Ý Miloš, CSc.

narozen: 31.5.1937    volební kraj: Jihomoravský        HSD-SMS

rozpočtový výbor

 

Ing. S O C H O R Vítězslav

narozen: 17.10.1931    volební kraj: Severomoravský        ČSSD

hospodářský výbor

 

Ing. S O J K A Tomáš

narozen: 15.11.1948    volební kraj: Středočeský        LB

hospodářský výbor

 

PaedDr. S O U R A L Jaroslav, CSc.

narozen: 2.4.1953    volební kraj: Severomoravský        LB

výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 

MUDr. S T A D L E R Jiří

narozen: 9.7.1932    volební kraj: Středočeský        ODA
výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

Doc., RNDr. S T I B O R O V Á Marie, CSc.

narozena: 2.2.1950    volební kraj: Hlavní město Praha        LB

zahraniční výbor

 

JUDr. S T O D Ů L K A Zbyšek

narozen: 19.6.1947    volební kraj: Severomoravský        HSD-SMS

výbor petiční, pro lidská práva a národnosti

mandátový a imunitní výbor

 

PhDr. S T R Á S K Ý Jan

narozen: 24.12.1940    volební kraj: Východočeský        ODS

předseda vlády ČSFR

 

S V O B O D A Tomáš

narozen: 20.5.1966    volební kraj: Hlavní město Praha        KDS

výbor pro právní ochranu a bezpečnost

 

MUDr. S Y K A Martin

narozen: 19.3.1949    volební kraj: Jihomoravský        ODS

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

člen Předsednictva České národní rady

 

Ing. S Ý K O R A Jaroslav

narozen: 13.4.1932    volební kraj: Středočeský        LSU

zemědělský výbor

 

Ing. Š A F A Ř Í K Pavel

narozen: 5.9.1953    volební kraj: Severomoravský        KDU-ČSL

rozpočtový výbor

 

Mgr. Š I M Á N E K Jaromír

narozen: 5.1.1959    volební kraj: Severomoravský        ODS
výbor pro právní ochranu a bezpečnost

mandátový a imunitní výbor

 

RNDr. Š O L E R Jiří, CSc.

narozen: 20.4.1947    volební kraj: Středočeský        SPR-RSČ

výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 

RNDr. Š P A Č E K Radim

narozen: 25.12.1959    volební kraj: Hlavní město Praha        ODA
výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

MUDr. Š T A M B E R A Dalibor

narozen: 1.5.1960    volební kraj: Jihomoravský        HSD-SMS

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

Ing. Š T Ě R B A Tomáš

narozen: 29.12.1946    volební kraj: Západočeský        LSU

zahraniční výbor

 

Doc. RSDr. Š T R A I T Jaroslav, CSc.

narozen: 29.7.1942    volební kraj: Východočeský        LB

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

Ing. Š U M A N Vladimír

narozen: 17.10.1936    volební kraj: Středočeský        ODA
výbor pro právní ochranu a bezpečnost

mandátový a imunitní výbor

člen Předsednictva České národní rady

 

Ing. T L U S T Ý Vlastimil, CSc.

narozen: 19.9.1955    volební kraj: Středočeský        ODS

zemědělský výbor

 

Ing. T O L L N E R Pavel

narozen: 10.3.1949    volební kraj: Jihomoravský        KDS

místopředseda České národní rady

člen Předsednictva České národní rady

 

PaedDr. T O M A N O V Á Hana

narozena: 18.1.1937    volební kraj: Východočeský        ODS

výbor pro právní ochranu a bezpečnost

 

Prof., Ing. T R N K A František, CSc.

narozen: 19.3.1931    volební kraj: Severočeský        LSU

hospodářský výbor

PhDr. T R O J A N Václav

narozen: 12.5.1954    volební kraj: Jihočeský        ODS

výbor petiční, pro lidská práva a národnosti

 

Doc., Ing. T R O J A N Zdeněk, CSc.

narozen: 1.5.1936    volební kraj: Hlavní město Praha        ČSSD

výbor petiční, pro lidská práva a národnosti

 

Ing. T Ř E B I C K Ý Jan

narozen: 9.12.1943    volební kraj: Jihočeský        ODS
rozpočtový výbor

 

PhDr. U H D E Milan

narozen: 28.7.1936    volební kraj: Jihomoravský        ODS

předseda České národní rady

člen Předsednictva České národní rady

 

Ing., arch. U L L M A N Josef

narozen: 27.3.1944    volební kraj: Severomoravský        ODS
výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 

U N G E R Jaroslav

narozen: 28.12.1959    volební kraj: Východočeský        SPR-RSČ

výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 

Ing. U Ř I Č Á Ř Jiří

narozen: 25.8.1948    volební kraj: Jihomoravský        KDU-ČSL

zemědělský výbor

 

Ing. V A Č K Á Ř Jiří

narozen: 16.2.1944    volební kraj: Jihočeský        LSU

rozpočtový výbor

mandátový a imunitní výbor (od 15.12.1992)

 

V A L A C H Vítězslav

narozen: 26.4.1958    volební kraj: Jihočeský        SPR-RSČ (do 19.11.1992)

KNLP

výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 

V A L E N T A Josef

narozen: 5.6.1951    volební kraj: Východočeský        SPR-RSČ

rozpočtový výbor

mandátový a imunitní výbor

 

V Á C A Oldřich

narozen: 18.10.1952    volební kraj: Západočeský        ODS

výbor pro právní ochranu a bezpečnost

 

V Á C H A L O V Á Anna

narozen: 13.1.1932    volební kraj: Západočeský        LB

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

V I K Jan

narozen: 7.4.1969    volební kraj: Severočeský        SPR-RSČ

výbor pro právní ochranu a bezpečnost

 

PhDr. V L A C H Jiří

narozen: 29.12.1952    volební kraj: Jihočeský        ODS

místopředseda České národní rady

člen Předsednictva České národní rady

 

RNDr. V L Č E K Jaroslav

narozen: 18.9.1952    volební kraj: Východočeský        LSU

výbor pro právní ochranu a bezpečnost

 

 

 

 

Ing. V L Č E K Vlastimil

narozen: 16.10.1956    volební kraj: Jihomoravský        ODS

hospodářský výbor

 

V L Č E K Zdeněk

narozen: 21.10.1962    volební kraj: Středočeský        SPR-RSČ

výbor petiční, pro lidská práva a národnosti

 

PhDr. V O L Á K Stanislav

narozen: 30.9.1947    volební kraj: Západočeský        ODS

výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

člen Předsednictva České národní rady

 

Doc., Ing. V O R L Í Č E K Zdeněk, CSc.

narozen: 28.3.1941    volební kraj: Hlavní město Praha        LB

hospodářský výbor

 

PhDr. V O T A V A Vratislav

narozen: 27.6.1960    volební kraj: Hlavní město Praha        LB

zahraniční výbor

 

Ing. V R A N Ý Jan

narozen: 21.6.1946    volební kraj: Východočeský        LSU

rozpočtový výbor

ústavně právní výbor (od 15.12.1992)

 

V R C H A Oldřich

narozen: 29.12.1943    volební kraj: Jihomoravský        SPR-RSČ

hospodářský výbor

 

V R Z A L Ivan

narozen: 29.4.1967    volební kraj: Západočeský        ODS

hospodářský výbor

 

RNDr. V Y C H O D I L Otakar

narozen: 31.7.1951    volební kraj: Severomoravský        ODS

zahraniční výbor

 

JUDr. V Y V A D I L Jiří

narozen: 2.8.1954    volební kraj: Středočeský        LSU (do 27.9.1992)

KNLP (od 20.11.1992)

ústavně právní výbor

 

JUDr. V Ý B O R N Ý Miloslav

narozen: 19.2.1952    volební kraj: Východočeský        KDU-ČSL

ústavně právní výbor

člen Předsednictva České národní rady

 

W A G N E R Jozef

narozen: 30.8.1940    volební kraj: Jihomoravský        ČSSD

rozpočtový výbor

 

Z A H R A D N Í Č E K Jan

narozen: 31.5.1948    volební kraj: Jihomoravský        KDS

výbor petiční, pro lidská práva a národnosti

člen Předsednictva České národní rady

 

Mgr. Z E M A N Eduard

narozen: 11.4.1948    volební kraj: Jihočeský        ČSSD

výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 

JUDr. Z E M I N A Ondřej

narozen: 13.10.1963    volební kraj: Hlavní město Praha        ODS

ústavně právní výbor

 

 

 

 

Ing. Z I M A Anton

narozen: 7.10.1946    volební kraj: Východočeský        ODS

hospodářský výbor

 

Ing. Z U B E K Leopold

narozen: 4.8.1940    volební kraj: Severomoravský        ODS

výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

člen Předsednictva České národní rady

 

Ž I Ž K A Jaroslav

narozen: 13.4.1951    volební kraj: Severočeský        LB

výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředíPřihlásit/registrovat se do ISP