Vystoupení poslanců na schůzích České národní rady

 

B A C H N A Petr

 
   

4.ČNR,22.9.1992,45

k T 20

12.ČNR,18.12.1992,66-7

k T 171

13.ČNR,19.12.1992,11-2,19-24

zpravodaj k T 177

20.ČNR,30.12.1992,32-4

k T 293

   
   

B E Č V Á Ř Ivan

 
   

3.ČNR,25.8.1992,49

k T 10

12.ČNR,18.12.1992,121-3

k T 171

15.ČNR,19.12.1992,53-4,63-4,76-7

k T 108

16.ČNR,20.12.1992,114-5

k T 225

   
   

B E J Č E K Josef

 
   

16.ČNR,22.12.1992,264-5

k T 214

   
   

B E N D A Marek

 
   

1.ČNR,29.6.1992,20-1

k návrhu na volbu komise posl. pro zjišťování výsledku hlasování na 1. schůzi ČNR

1.ČNR,30.6.1992,96-7

k návrhu na volbu ověřovat. ČNR

2.ČNR,13.7.1992,68-9

k T 5

2.ČNR,14.7.1992,109-

stanovisko klubu KDS k programovému prohlášení vl.

5.ČNR,21.10.1992,98

k T 63

6.ČNR,17.11.1992,84-5

k T 21

6.ČNR,17.11.1992,137-9

odůvodnění T 134

6.ČNR,18.11.1992,148,197

k T 88

7.ČNR,20.11.1992,341-3

k T 161

10.ČNR,16.12.1992,88-90

k T 152

10.ČNR,16.12.1992,164-5

stanovisko klubu KDS k T 152

15.ČNR,19.12.1992,13-9,24-5

zpravodaj k T 210

16.ČNR,20.12.1992,65

k T 190

18.ČNR,22.12.1992,16-8

k T 274

20.ČNR,30.12.1992,47-8

k T 291

   
   

B Í L Ý Jiří

 
   

1.ČNR,30.6.1992,61-2

k návrhu na zřízení výborů ČNR

2.ČNR,14.7.1992,172-4

k programovému prohlášení vl.

2.ČNR,15.7.1992,235

stanovisko klubu HSD-SMS k usn. ČNR ke zřízení dočasné komise PČNR pro jednání se SNR

2.ČNR,15.7.1992,258-9

stanovisko klubu HSD-SMS k návrhu usn. ČNR k možnosti spolkového uspořádání společ. státu

6.ČNR,18.11.1992,159-60

k T 88

8.ČNR,24.11.1992,135

k T 170

10.ČNR,16.12.1992,34-7

k T 152

10.ČNR,17.12.1992,187-8

zpravodaj k T 189

   
   

B L A Ž E K Ladislav

 
   

16.ČNR,20.12.1992,83

zpravodaj k T 234

16.ČNR,20.12.1992,84-5

k návrhu HV na usn. ČNR

   
   

B L Á H A Jan

 
   

4.ČNR,22.9.1992,39-41

k T 20

12.ČNR,18.12.1992,79-82

k T 171

   
   

B O D Y Ladislav

 
   

2.ČNR,14.7.1992,161

k programovému prohlášení vl.

5.ČNR,21.10.1992,214-7

k T 87

19.ČNR,29.12.1992,23-5,40

k T 208

   
   

B R O D S K Ý Petr

 
   

12.ČNR,18.12.1992,61-2

k T 171

   
   

B R O U L Í K Jaroslav

 
   

5.ČNR,22.10.1992,232-4

k T 45A

12.ČNR,18.12.1992,129-31

k T 171

   
   

B R O Ž Í K František

 
   

7.ČNR,20.11.1992,127-8

k T 100

7.ČNR,20.11.1992,155-6

k T 62

7.ČNR,20.11.1992,205-6

k T 115

9.ČNR,15.12.1992,25-6

k návrhu usn. ČNR k přípravě projednávání změn zákonů týkajících se zdravotního a sociálního pojištění

   
   
   
   

B U D I N S K Ý Vladimír

 
   

2.ČNR,13.7.1992,84

k T 8

2.ČNR,13.7.1992,96

k návrhu VPOB na volbu kontr. orgánu pro použití operat. techniky Policie ČR

2.ČNR,14.7.1992,126-7

stanovisko HV k programovému prohlášení vl.

4.ČNR,22.9.1992,84-5

k T 23

23.9.1992,153-4,157-8

 

4.ČNR,24.9.1992,263-5

ke zprávě vl. o vývoji rozpočtového hospodaření ČR v I. pololetí 1992

5.ČNR,22.10.1992,226-8

k T 19A

5.ČNR,22.10.1992,235-6

k T 45A

6.ČNR,17.11.1992,123-4,126-7

k T 50

7.ČNR,20.11.1992,201-5

k T 115

7.ČNR,19.11.1992,320-2

k T 99

9.ČNR,15.12.1992,51-2

k návrhu na volbu čl. prezidia FNM

16.ČNR,20.12.1992,65-6

k T 190

16.ČNR,20.12.1992,104

k T 226

16.ČNR,20.12.1992,137

k T 239

16.ČNR,21.12.1992,148

k návrhu na usn. ČNR týkajícího se Úřadu pro jadernou bezpečnost

18.ČNR,22.12.1992,10-1

k T 274

   
   

B U M B O V Á Stanislava

 
   

12.ČNR,18.12.1992,96-7

k T 171

   
   

B U Z K O V Á Petra

 
   

1.ČNR,29.6.1992,37

k návrhu na zjišťování výsledků hlasování na volební řád pro tajné hlasování na 1. schůzi ČNR

1.ČNR,30.6.1992,108

k návrhu na volbu čl. výborů ČNR

2.ČNR,14.7.1992,158-9

k programovému prohlášení vl.

5.ČNR,21.10.1992,153-5,164-5

k T 29

177-8

 

6.ČNR,17.11.1992,31-3

k TFS 132

6.ČNR,18.11.1992,197

k T 88

10.ČNR,16.12.1992,77-9

k T 152

16.ČNR,20.12.1992,50-1

k T 190

19.ČNR,29.12.1992,15-6,62-83

zpravodajka k T 208

   


Přihlásit/registrovat se do ISP