N A V R Á T I L Jan

 
   

4.ČNR,23.9.1992,137-8

zpravodaj k T 44

10.ČNR,16.12.1992,39-40

k T 152

15.ČNR,19.12.1992,70-2

k T 108

   
   

N Á J E M N Í K Václav

 
   

2.ČNR,14.7.1992,185-6

k programovému prohlášení vl.

   
   

N E Č A S Petr

 
   

2.ČNR,14.7.1992,191-5

k programovému prohlášení vl.

12.ČNR,18.12.1992,123-5

k T 171

   
   

N E D O R O S T Ladislav

 
   

10.ČNR,16.12.1992,27-8

k T 152

N Ě M Č Í K Jindřich

 
   

6.ČNR,17.11.1992,71-2,76-8

zpravodaj k T 132

7.ČNR,20.11.1992,142,150-1,

zpravodaj k T 62

261-76

 

16.ČNR,22.12.1992,234-6,244-5

zpravodaj k T 214

267-72

 
   
   

N O V Á K Jiří

 
   

6.ČNR,17.11.1992,78-82,87-90

odůvodnění T 21

7.ČNR,20.11.1992,220-1

k T 115

8.ČNR,24.11.1992,83-5

odůvodnění T 127

10.ČNR,16.12.1992,90-1

k T 152

11.ČNR,17.12.1992,18-21

odůvodnění T 216

   
   

N O V Á K Libor (1958)

 
   

1.ČNR,30.6.1992,101-2

k návrhu na volbu čl. výborů ČNR

5.ČNR,20.10.1992,38-46

zpravodaj k T 11

5.ČNR,21.10.1992,143-4

k T 29

6.ČNR,17.11.1992,109-10

k volbě čl. prezidiální rady NKÚ

7.ČNR,20.11.1992,110-3

k T 155

11.ČNR,17.12.1992,51

k T 191

12.ČNR,18.12.1992,32-3,92-3

zpravodaj k T 171

14.ČNR,19.12.1992,20-1,23-44

zpravodaj k T 171

51-79,84-7

 

15.ČNR,19.12.1992,39

k T 210

18.ČNR,22.12.1992,25

k T 274

19.ČNR,29.12.1992,30-2

k T 208

   
   

N O V Á K Libor (1962)

 
   

6.ČNR,17.11.1992,139

zpravodaj k T 134

   
   

N O V Á K Jaroslav

 
   

2.ČNR,14.7.1992,156

k programovému prohlášení vl.

10.ČNR,16.12.1992,26-7

k T 152

   
   

N O V Á K O V Á Eva

 
   

16.ČNR,20.12.1992,56-60,75-6

k T 190

18.ČNR,22.12.1992,8-9

odůvodnění T 274Přihlásit/registrovat se do ISP