J A N E Č E K Josef

 
   

4.ČNR,22.9.1992,22-3

odůvodnění T 15

4.ČNR,22.9.1992,113-4,118

k T 27

6.ČNR,17.11.1992,31

k TFS 132

7.ČNR,20.11.1992,168-70

k T 115

12.ČNR,18.12.1992,73

k T 171

16.ČNR,22.12.1992,240

k T 214

   
   

J A N Ů Ivana

 
   

1.ČNR,30.6.1992,91-2

k návrhu na odvolání dalších čl. PČNR

2.ČNR,14.7.1992,136

stanovisko ZaV k programovému prohlášení vl.

2.ČNR,14.7.1992,188-91

k programovému prohlášení vl.

6.ČNR,17.11.1992,51-2

zpravodajka k TFS 132

6.ČNR,18.11.1992,175

k T 298

7.ČNR,19.11.1992,323

k T 99

8.ČNR,24.11.1992,128-30,138-41

zpravodajka k T 170

16.ČNR,22.12.1992,257

k návrhu na usn. ČNR k odsouzení antisemitismu a rasismu

   
   

J A R O Š Emil

 
   

1.ČNR,30.6.1992,92

k návrhu na odvolání dalších čl. PČNR

4.ČNR,22.9.1992,116-7

k T 27

4.ČNR,23.9.1992,204-5

k T 78 (k vystoupení posl. Vyvadila)

7.ČNR,20.11.1992,182-4

k T 115

7.ČNR,19.11.1992,304-5

k T 61

12.ČNR,18.12.1992,114-6

k T 171

15.ČNR,19.12.1992,25-6

k T 210

16.ČNR,22.12.1992,246-7

k T 214

20.ČNR,30.12.1992,44-6

k T 291

   
   

J E G L A Jan

 
   

7.ČNR,20.11.1992,334-8

k T 98

8.ČNR,24.11.1992,106

k T 108

10.ČNR,16.12.1992,48-9,66

k T 152

10.ČNR,16.12.1992,165-9

stanovisko klubu HSD-SMS k T 152

   
   

J E Ž E K Josef

 
   

1.ČNR,30.6.1992,65

k návrhu na zřízení výborů ČNR

8.ČNR,24.11.1992,137

k T 170

12.ČNR,18.12.1992,94

k T 171

13.ČNR,19.12.1992,10-5,17-8

odůvodnění T 177

16.ČNR,21.12.1992,204

k T 208

20.ČNR,30.12.1992,50

k T 291

   
   

J E Ž E K Tomáš

 
   

2.ČNR,13.7.1992,66,68

zpravodaj k T 5

2.ČNR,14.7.1992,128

stanovisko RV k programovému prohlášení vl.

   

2.ČNR,15.7.1992,261-2

k návrhu na usn. ČNR k možnosti spolkového uspořádání společ. státu

4.ČNR,22.9.1992,121-2

k T 27

4.ČNR,24.9.1992,235-7,280-1

zpravodaj ke zprávě vl. o vývoji rozpočtového hospodaření ČR v I. pololetí 1992

5.ČNR,20.10.1992,29-31,84-6

zpravodaj k T 79

5.ČNR,20.10.1992,71-3

zpravodaj k T 51

6.ČNR,17.11.1992,117-8

k volbě čl. prezidiální rady NKÚ

7.ČNR,20.11.1992,103-6,114

odůvodnění T 155

7.ČNR,20.11.1992,130-1,133-4

odůvodnění T 158

7.ČNR,20.11.1992,222-3

k T 115

9.ČNR,15.12.1992,29-30

k návrhu usn. ČNR k přípravě projednávání změn zákonů týkajících se zdravotního a sociálního pojištění

9.ČNR,15.12.1992,33-5

k návrhu usn. ČNR, které je určeno MMF

12.ČNR,18.12.1992,29-32

k T 171

14.ČNR,19.12.1992,22-3

k T 171

   


Přihlásit/registrovat se do ISP