V A Č K Á Ř Jiří

 
   

2.ČNR,14.7.1992,139-41

k programovému prohlášení vl.

3.ČNR,25.8.1992,52-3

k T 10

4.ČNR,24.9.1992,256-7

ke zprávě vl. o vývoji rozpočtového hospodaření v I. pololetí 1992

5.ČNR,20.10.1992,75-6

k T 51

6.ČNR,17.11.1992,107-8

k volbě čl. prezidiální rady NKÚ

12.ČNR,18.12.1992,82

k T 171

16.ČNR,20.12.1992,107-8

zpravodaj k T 225

20.ČNR,30.12.1992,19

k volbě čl. prezidiální rady NKÚ

   
   

V A L A C H Vítězslav

 
   

2.ČNR,14.7.1992,123-5

stanovisko klubu SPR-RSČ k programovému prohlášení vl.

4.ČNR,23.9.1992,192

k T 78

4.ČNR,24.9.1992,248

ke zprávě vl. o vývoji rozpočtového hospodaření v I. pololetí 1992

5.ČNR,22.10.1992,244

k T 78H

6.ČNR,17.11.1992,84

k T 21

8.ČNR,24.11.1992,63-4

k T 119

9.ČNR,15.12.1992,79,90

k T 101

10.ČNR,16.12.1992,38

k T 152

19.ČNR,29.12.1992,33

k T 208

   
   

V A L E N T A Josef

 
   

2.ČNR,14.7.1992,177-8

k programovému prohlášení vl.

19.ČNR,29.12.1992,20-1

k T 208

   
   

V Á C A Oldřich

 
   

5.ČNR,21.10.1992,160

stanovisko klubu ODS k T 29

12.ČNR,18.12.1992,116-7

k T 171

18.ČNR,22.12.1992,15

k T 274

   
   

V Á C H A L O V Á Anna

 
   

4.ČNR,23.9.1992,189

k T 78

7.ČNR,20.11.1992,144-6

k T 62

   

V I K Jan

 
   

1.ČNR,29.6.1992,33-4

k návrhu na zjišťování výsledků hlasování na volební řád pro tajné hlasování na 1. schůzi ČNR

1.ČNR,30.6.1992,68

k návrhu na zřízení výborů ČNR

1.ČNR,30.6.1992,108

k návrhu na volbu čl. výborů ČNR

2.ČNR,13.7.1992,59

k návrhu na zařazení nových posl. do výborů ČNR

2.ČNR,13.7.1992,90

k návrhu VPOB na volbu kontr. orgánu pro použití operat. techniky Policie ČR

2.ČNR,14.7.1992,197-8

k programovému prohlášení vl.

2.ČNR,15.7.1992,234-5

stanovisko klubu SPR-RSČ ke zřízení dočasné komise PČNR pro jednání se SNR

2.ČNR,15.7.1992,260-1

stanovisko klubu SPR-RSČ k návrhu usn. ČNR k možnosti spolkového uspořádání spol. státu

3.ČNR,25.8.1992,17

k návrhu na jmenování posl. do Rady stát. fondu život. prostř.

9.ČNR,15.12.1992,20-1

k návrhu na změnu zasedacího pořádku posl. v Jednacím sále ČNR

9.ČNR,15.12.1992,37

k návrhu na změny ve složení výborů ČNR

12.ČNR,18.12.1992,70-2

k T 171

   
   

V L A C H Jiří

 
   

1.ČNR,29.6.1992,38

k návrhu na zjišťování výsledků hlasování na volební řád pro tajné hlasování na 1. schůzi ČNR

1.ČNR,29.6.1992,51

k návrhu na volbu př. ČNR

2.ČNR,15.7.1992

řídí schůzi

3.ČNR,26.8.1992

řídí schůzi

4.ČNR,23.9.1992

řídí schůzi

5.ČNR,21.10.1992

řídí schůzi

6.ČNR,17.11.1992,22

odůvodnění TFS 132

6.ČNR,18.11.1992

řídí schůzi

7.ČNR,19.11.1992,68,92-9

k návrhu usn. ČNR k současné státoprávní situaci

8.ČNR,24.11.1992

řídí schůzi

13.ČNR,19.12.1992

řídí schůzi

15.ČNR,19.12.1992,32,41-3

k T 210

16.ČNR,21.12.1992

řídí schůzi

   
   

V L Č E K Jaroslav

 
   

5.ČNR,21.10.1992,145-6,170-1,

k T 29

179-80

 

15.ČNR,19.12.1992,43-4

k T 210

19.ČNR,29.12.1992,19-20

k T 208

   
   

V L Č E K Vlastimil

 
   

10.ČNR,16.12.1992,86-8

k T 152

   
   

V O L Á K Stanislav

 
   

1.ČNR,29.6.1992,42

k návrhu na volbu př. MIV

   
   

V O T A V A Vratislav

 
   

2.ČNR,14.7.1992,137-9

k programovému prohlášení vl.

6.ČNR,17.11.1992,28

k TFS 132

7.ČNR,19.11.1992,50-2

k zákroku při demonstraci při Velké pardubické

   
   

V O R L Í Č E K Zdeněk

 
   

3.ČNR,25.8.1992,29-31

k T 25

4.ČNR,24.9.1992,212-7

k T 25B

7.ČNR,19.11.1992,35-9

k T 80A

12.ČNR,18.12.1992,57-61

k T 171

16.ČNR,20.12.1992,87-90

zpravodaj k T 237

16.ČNR,22.12.1992,255

k návrhu na usn. ČNR k odsouzení antisemitismu a rasismu

   
   

V R A N Ý Jan

 
   

4.ČNR,24.9.1992,260-3

ke zprávě vl. o vývoji rozpočtového hospodaření v I. pololetí 1992

5.ČNR,20.10.1992,21-2

zpravodaj k T 48

7.ČNR,19.11.1992,40-1

k T 75AB

11.ČNR,17.12.1992,46-7,67-71

zpravodaj k T 191

   
   

V R C H A Oldřich

 
   

2.ČNR,14.7.1992,178-80

k programovému prohlášení vl.

7.ČNR,19.11.1992,42

k T 83A

12.ČNR,18.12.1992,120-1

k T 171

   
   

V R Z A L Ivan

 
   

4.ČNR,22.9.1992,111-2,126-30

zpravodaj k T 27

9.ČNR,15.12.1992,24,27-30

k usn. ČNR k přípravě projednávání změn zákonů týkajících se zdravotního a sociálního pojištění

12.ČNR,18.12.1992,35-45

k T 171

14.ČNR,19.12.1992,21,81-2

k T 171

   
   

V Y V A D I L Jiří

 
   

1.ČNR,30.6.1992,84

k návrhu na volbu dalších čl. PČNR

2.ČNR,13.7.1992,72-3

k T 5

2.ČNR,13.7.1992,83-4

k T 8

2.ČNR,14.7.1992,141-4

k programovému prohlášení vl.

2.ČNR,15.7.1992,260,263

stanovisko klubu LSU k návrhu usn. ČNR k možnosti spolkového uspořádání společ. státu

3.ČNR,25.8.1992,63

k T 10

4.ČNR,23.9.1992,140

k T 23

4.ČNR,23.9.1992,196-8

k T 78

4.ČNR,24.9.1992,249-50

ke zprávě vl. o vývoji rozpočtového hospodaření v I. pololetí 1992

5.ČNR,21.10.1992,173-4

k T 29

5.ČNR,21.10.1992,203-7

k T 87

6.ČNR,17.11.1992,33-5

k TFS 132

7.ČNR,19.11.1992,46,478

k T 87C

7.ČNR,20.11.1992,128

k T 100

9.ČNR,15.12.1992,21-2

k návrhu na změnu v zasedacím pořádku posl. v Jednacím sále ČNR

9.ČNR,15.12.1992,37-8

k návrhu na změny ve složení ve výborech ČNR

9.ČNR,15.12.1992,60,122-3

k T 168

10.ČNR,16.12.1992,91-92

k T 152

10.ČNR,16.12.1992,153-4

stanovisko liberálního klubu k T 152

11.ČNR,17.12.1992,21-2

k T 216

15.ČNR,19.12.1992,37-8

k T 210

15.ČNR,19.12.1992,68

k T 108

16.ČNR,20.12.1992,49-50,76-7

k T 190

16.ČNR,20.12.1992,109-11

k T 225

16.ČNR,22.12.1992,259-60

k návrhu na usn. ČNR k odsouzení antisemitismu a rasismu

18.ČNR,22.12.1992,14,22

k T 274

20.ČNR,30.12.1992,44,49

k T 291

   
   

V Ý B O R N Ý Miloslav

 
   

1.ČNR,30.6.1992,71

k návrhu volbu místopř. ČNR

1.ČNR,30.6.1992,81-2

k návrhu na volbu dalších čl. PČNR

1.ČNR,30.6.1992,102

k návrhu na volbu čl. výborů ČNR

2.ČNR,13.7.1992,61

k návrhu na schválení zákonných opatření PČNR

2.ČNR,13.7.1992,63

zpravodaj k T 3

2.ČNR,13.7.1992,65

zpravodaj k T 4

2.ČNR,13.7.1992,66-7

zpravodaj k T 5

2.ČNR,13.7.1992,77

zpravodaj k T 6

2.ČNR,13.7.1992,79

zpravodaj k T 7

2.ČNR,14.7.1992,117-9

stanovisko klubu KDU-ČSL k programovému prohlášení vl.

2.ČNR,15.7.1992,256-8

stanovisko klubu KDU-ČSL k návrhu usn. ČNR k možnosti spolkového uspořádání společ. státu

3.ČNR,26.8.1992,72-5

zpravodaj k postupu ČNR ve věci řízení Ústavního soudu ČSFR ohledně nesouladu mezi zákonem ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích a ústavním zákonem č. 143/1968 Sb., o čs. federaci

4.ČNR,22.9.1992,38-9

k T 20

4.ČNR,22.9.1992,58-9

k T 26

4.ČNR,22.9.1992,122-3

k T 27

4.ČNR,23.9.1992,169-70

k T 23

5.ČNR,20.10.1992,57-9

k T 18

5.ČNR,21.10.1992,158-9

k T 29

6.ČNR,17.11.1992,29

k TFS 132

6.ČNR,18.11.1992,142-3,182-4

odůvodnění T 88

192-5

 

7.ČNR,19.11.1992,302-3

k T 61

7.ČNR,20.11.1992,344

k T 161

8.ČNR,24.11.1992,122-3

k T 108

9.ČNR,15.12.1992,119

zpravodaj k T 168

10.ČNR,16.12.1992,16-8,64-5

zpravodaj k T 152

79-80,107-22

 

136-145

 

11.ČNR,17.12.1992,65-6

k T 191

15.ČNR,19.12.1992,35-6

k T 210

15.ČNR,19.12.1992,56-9

k T 108

17.ČNR,22.12.1992,6-7,17-8

odůvodnění T 271

18.ČNR,22.12.1992,14-5

k T 274

19.ČNR,29.12.1992,47-8

k návrhu na usn. ČNR k odsouzení antisemitismu a rasismu

20.ČNR,30.12.1992,32

k T 293

   


Přihlásit/registrovat se do ISP