G J U R I Č Andrej

 
   

6.ČNR,17.11.1992,44-5

k TFS 132

9.ČNR,15.12.1992,20-1

k návrhu na změnu v zasedacím pořádku posl. v Jednacím sále ČNR

10.ČNR,16.12.1992,28-9

k T 152

16.ČNR,22.12.1992,256-7

k návrhu na usn. ČNR k odsouzení antisemitismu a rasismu

19.ČNR,29.12.1992,43-4

k návrhu na usn. ČNR k odsouzení antisemitismu a rasismu

20.ČNR,30.12.1992,50-2

k T 291

   
   

G R O S S Stanislav

 
   

2.ČNR,14.7.1992,186-7

k programovému prohlášení vl.

4.ČNR,22.9.1992,85-6

k T 23

5.ČNR,21.10.1992,130-41,165

k T 29

18.ČNR,22.12.1992,18,22

k T 274

   
   

G R U L I C H Václav

 
   

1.ČNR,29.6.1992,24-5

k návrhu na zjišťování výsledků hlasování na volební řád pro tajné hlasování na 1. schůzi ČNR

2.ČNR,14.7.1992,119-20

stanovisko klubu ČSSD k programovému prohlášení vl.

2.ČNR,15.7.1992,236-7

stanovisko klubu ČSSD k usn. ČNR ke zřízení dočasné komise PČNR pro jednání se SNR

2.ČNR,15.7.1992,255-6

stanovisko klubu ČSSD k návrhu na usn. ČNR k možnosti spolkového uspořádání společ. státu

4.ČNR,24.9.1992,257-60

ke zprávě vl. o vývoji rozpočtového hospodaření v I. pololetí 1992

6.ČNR,17.11.1992,108-9

k volbě čl. prezidiální rady NKÚ

10.ČNR,16.12.1992,40-3,82

k T 152

10.ČNR,16.12.1992,159-61

stanovisko klubu ČSSD k T 152

12.ČNR,18.12.1992,62-6

k T 171

20.ČNR,30.12.1992,21-2

k volbě čl. prezidiální rady NKÚ

   


Přihlásit/registrovat se do ISP