O P A T Ř I L Rudolf

 
   

2.ČNR,14.7.1992,120-1

stanovisko klubu HSD-SMS k programovému prohlášení vl.

2.ČNR,15.7.1992,263-4

stanovisko klubu HSD-SMS k návrhu na usn. ČNR k možnosti spolkového uspořádání společ. státu

3.ČNR,25.8.1992,17

k návrhu na jmenování posl. Rady stát. fondu život. prostř.

5.ČNR,21.10.1992,160-1

stanovisko klubu HSD-SMS k T 29

9.ČNR,15.12.1992,25

k návrhu usn. ČNR k přípravě projednávání změn zákonů týkajících se zdravotního a sociálního pojištění

10.ČNR,16.12.1992,92-3

k T 152

   
   

O R G O N Í KO V Á Hana

 
   

5.ČNR,21.10.1992,207-8

k T 87

10.ČNR,16.12.1992,58

k T 152

   
   

O R T M A N Jaroslav

 
   

1.ČNR,29.6.1992,26-8

k návrhu na zjišťování výsledků hlasování na volební řád pro tajné hlasování na 1. schůzi CNR

1.ČNR,30.6.1992,62,99-100

k návrhu na zřízení výborů ČNR

2.ČNR,14.7.1992,121-3

stanovisko klubu LB k programovému prohlášení vl.

2.ČNR,14.7.1992,228-9

k návrhu na usn. ČNR ke zřízení dočasné komise PČNR k jednání se SNR

3.ČNR,25.8.1992,15-6,18

k návrhu na jmenování posl. do Rady stát. fondu život. prostředí

5.ČNR,21.10.1992,219-20

zpravodaj k T 60

6.ČNR,17.11.1992,145-7

stanovisko klubu LB k T 88

7.ČNR,19.11.1992,73-4

stanovisko klubu LB k návrhu usn. ČNR k současné státoprávní situaci

8.ČNR,24.11.1992,27

k T 99

10.ČNR,16.12.1992,24-5

k T 152

10.ČNR,16.12.1992,161-2

stanovisko klubu LB k T 152

   


Přihlásit/registrovat se do ISP