H Á BA René

 
   

2.ČNR,13.7.1992,80-1

zpravodaj k T 8

   
   

H Á J E K Jiří

 
   

1.ČNR,30.6.1992,101

k návrhu na volbu čl. výborů ČNR

   
   

H Á J E K Josef

 
   

4.ČNR,24.9.1992,242-5

ke zprávě vl. o vývoji rozpočtového hospodaření ČR v

I. pololetí 1992

 

5.ČNR,20.10.1992,76-80

k T 51

7.ČNR,20.11.1992,134-5

k T 158

8.ČNR,24.11.1992,43-6

stanovisko klubu LB k informaci vl. k projednávaným smlouvám mezi ČR a SR

8.ČNR,24.11.1992,56-7

k T 116

12.ČNR,18.12.1992,51-7

k T 171

   
   

H I R Š Pavel

 
   

1.ČNR,30.6.1992,82

k návrhu na volbu dalších čl. PČNR

2.ČNR,14.7.1992,110-5

stanovisko klubu LSU k programovému prohlášení vl.

2.ČNR,15.7.1992,233-4

stanovisko klubu LSU k usn. ČNR ke zřízení dočasné komise PČNR pro jednání se SNR

4.ČNR,22.9.1992,77-80

k T 23

23.2.1992,158-9

 

4.ČNR,23.9.1992,186-8

k T 78

5.ČNR,21.10.1992,95-6

k T 63

5.ČNR,21.10.1992,209-10

k T 87

5.ČNR,22.10.1992,241-2

k T 78B

7.ČNR,19.11.1992,27

k T 140A

7.ČNR,19.11.1992,74-5

k návrhu usn. ČNR k současné státoprávní situaci

9.ČNR,15.12.1992,26-7

k návrhu uns. ČNR k přípravě projednávání změn zákonů týkajících se zdravotního a sociálního pojištění

10.ČNR,16.12.1992,19-22,95-6

k T 152

11.ČNR,17.12.1992,47-8

k T 191

12.ČNR,18.12.1992,50-1

k T 171

16.ČNR,20.12.1992,47-9

k T 190

16.ČNR,20.12.1992,108-9,113-4

k T 225

18.ČNR,22.12.1992,13

k T 274

19.ČNR,29.12.1992,16-8

k T 208

   
   
   
   

H O F H A N Z L Čestmír

 
   

1.ČNR,30.6.1992,58

ke stanovení počtu místopř. a ověřovat. ČNR

1.ČNR,30.6.1992,62-3

k návrhu na zřízení výborů ČNR

1.ČNR,30.6.1992,78

k návrhu na stanovení počtu čl. PČNR

1.ČNR,30.6.1992,107-8

k návrhu na volbu čl. výborů ČNR

2.ČNR,14.7.1992,187

k programovému prohlášení vl.

3.ČNR,25.8.1992,40

k podnětu posl. Mazalové ve věci bezpečnosti v Praze

3.ČNR,25.8.1992,62-3

k T 10

4.ČNR,22.9.1992,42-3

k T 20

4.ČNR,22.9.1992,56-7

k T 26

6.ČNR,17.11.1992,110-1

k volbě čl. prezidiální rady NKÚ

7.ČNR,19.11.1992,84-5

k návrhu usn. ČNR k současné státoprávní situaci

8.ČNR,24.11.1992,123-4

k T 108

15.ČNR,19.12.1992,20-1

k T 210

19.ČNR,29.12.1992,51

k návrhu na usn. ČNR k odsouzení antisemitismu a rasismu

   
   

H O L U B Josef

 
   

2.ČNR,14.7.1992,195-6

k programovému prohlášení vl.

4.ČNR,23.9.1992,163

k T 23

   
   

H O N A J Z E R Jiří

 
   

2.ČNR,14.7.1992,108

stanovisko klubu ODS k programovému prohlášení vl.

8.ČNR,24.11.1992,46

stanovisko klubu ODS k informaci vl. k projednávaným smlouvám mezi ČR a SR

   
   

H R A Z D Í R A Antonín

 
   

1.ČNR,30.6.1992,63-4

k návrhu na zřízení výborů ČNR

2.ČNR,15.7.1992,232-3

stanovisko klubu LB k usn. ČNR ke zřízení dočasné komise PČNR pro jednání se SNR

10.ČNR,16.12.1992,47-8,61

k T 152

15.ČNR,19.12.1992,34

k T 210

20.ČNR,30.12.1992,27-9,34-7

zpravodaj k T 293

   
   

H U R T A Josef

 
   

1.ČNR,30.6.1992,66

k návrhu na zřízení výborů ČNR

3.ČNR,25.8.1992,45-6

k T 10

4.ČNR,22.9.1992,97

k T 23

7.ČNR,19.11.1992,278-9,284

k T 100

7.ČNR,20.11.1992,343

k T 161

8.ČNR,24.11.1992,107-10

k T 108

   
   

C H U D O B A Martin

 
   

2.ČNR,14.7.1992,149-51

k programovému prohlášení vl.

   


Přihlásit/registrovat se do ISP