P A L A S Jaroslav

 
   

8.ČNR,24.11.1992,110-1

k T 108

   
   

P A V E L A Josef

 
   

2.ČNR,14.7.1992,125-6

stanovisko VPLPN k programovému prohlášení vl.

2.ČNR,14.7.1992,157-8

k programovému prohlášení vl.

6.ČNR,18.11.1992,176

k T 298 (vystoupení posl. Šolera)

20.ČNR,30.12.1992,73-4

ke zprávě o činnosti PČNR za období od 21.1. do 28.12.1992

   

P A V L Í K O V Á Jiřina

 
   

5.ČNR,21.10.1992,93-4,107-14

zpravodajka k T 63

10.ČNR,17.12.1992,185-6,189

odůvodnění T 189

   
   

P A Y N E Jiří

 
   

1.ČNR,29.6.1992,28-9,35-7

k návrhu na zjišťování výsledků hlasování na volební řád pro tajné hlasování na 1. schůzi ČNR

1.ČNR,30.6.1992,63,67-8

k návrhu na zřízení výborů ČNR

2.ČNR,14.7.1992,226-7,240-52

k návrhu na usn. ČNR ke zřízení dočasné komise PČNR pro jednání se SNR

4.ČNR,22.9.1992,97-101

k T 23

23.9.1992,160

 

5.ČNR,21.10.1992,172

k T 29

6.ČNR,17.11.1992,40-3

k TFS 132

7.ČNR,20.11.1992,151-5

k T 62

7.ČNR,20.11.1992,191-8

k T 115

8.ČNR,24.11.1992,131-2

k T 170

9.ČNR,15.12.1992,60-1

k T 168

10.ČNR,17.12.1992,190-3,201-3

odůvodnění T 223

11.ČNR,17.12.1992,33-5

k T 120

15.ČNR,19.12.1992,33-4

k T 210

16.ČNR,22.12.1992,260-1

k návrhu na usn. ČNR k odsouzení antisemitismu a rasismu

17.ČNR,22.12.1992,11-2

k T 271

19.ČNR,29.12.1992,21-3,36-9

k T 208

19.ČNR,29.12.1992,48-9

k návrhu na usn. ČNR k odsouzení antisemitismu a rasismu

   
   

P Á V Tomáš

 
   

7.ČNR,20.11.1992,214-5

k T 115

16.ČNR,20.12.1992,133-5

k T 239

   
   

P E T R Ž Í L E K Pavel

 
   

4.ČNR,22.9.1992,88-90

k T 23

17.ČNR,22.12.1992,8-9

k T 271

   
   
   
   

P Ě N I Č K A Stanislav

 
   

7.ČNR,20.11.1992,120-5,280-1

zpravodaj k T 100

286-98

 
   
   

P R O C H Á Z K A Vladimír

 
   

3.ČNR,25.8.1992,53-5

k T 10

4.ČNR,23.9.1992,198-203

k T 78

5.ČNR,22.10.1992,237-8

k T 73A

6.ČNR,17.11.1992,129-30

k T 50

7.ČNR,19.11.1992,29-30

k T 72A

   


Přihlásit/registrovat se do ISP