S E I F E R Pavel

 
   

1.ČNR,30.6.1992,60-1

k návrhu na zřízení výborů ČNR

1.ČNR,30.6.1992,94

k návrhu na odvolání dalších čl. PČNR

2.ČNR,14.7.1992,159-61

k programovému prohlášení vl.

4.ČNR,22.9.1992,81-4

k T 23

9.ČNR,15.12.1992,46-7

k návrhu na volbu prozatímního ředitele ČTK

10.ČNR,16.12.1992,31-4

k T 152

16.ČNR,20.12.1992,63-4

k T 190

   
   

S E V E R A Pavel

 
   

5.ČNR,21.10.1992,159

stanovisko klubu KDU-ČSL K T 29

6.ČNR,17.11.1992,82-3,91-5

zpravodaj k T 21

7.ČNR,19.11.1992,52-3

k zákroku při demonstraci při Velké pardubické

12.ČNR,18.12.1992,118

k T 171

   
   
   
   

S K O Č O V S K Ý Miloš

 
   

1.ČNR,29.6.1992,50-1

k návrhu na volbu př. ČNR

2.ČNR,13.7.1992,69-70

k T 5

5.ČNR,20.10.1992,73-5

stanovisko klubu HSD-SMS k T 51

6.ČNR,17.11.1992,111-2

k volbě čl. prezidiální rady NKÚ

12.ČNR,18.12.1992,82-91

k T 171

   
   

S O C H O R Vítězslav

 
   

9.ČNR,15.12.1992,90-6

k T 101

15.ČNR,19.12.1992,40

k T 210

   
   

S O J K A Tomáš

 
   

2.ČNR,13.7.1992,61-2

k návrhu na schválení zákonných opatřeních PČNR

4.ČNR,22.9.1992,119

k T 27

   
   

S O U R A L Jaroslav

 
   

3.ČNR,25.8.1992,34

k T 25

4.ČNR,24.9.1992,219-20

k T 25c

5.ČNR,21.10.1992,96-8,102

k T 63

6.ČNR,17.11.1992,25-6

stanovisko klubu LB k TFS 132

16.ČNR,20.12.1992,60-2,75

k T 190

16.ČNR,22.12.1992,249-

k T 214

18.ČNR,22.12.1992,19-20

k T 274

   
   

S T I B O R O V Á Marie

 
   

5.ČNR,21.10.1992,202

k T 87

6.ČNR,18.11.1992,165-6

k T 298

8.ČNR,24.11.1992,130-1

k T 170

9.ČNR,15.12.1992,62,64

k T 168

10.ČNR,17.12.1992,200-1

k T 223

16.ČNR,20.12.1992,131-2

k T 239

17.ČNR,22.12.1992,16-7

k T 271

   
   

S T O D Ů L K A Zbyšek

 
   

1.ČNR,30.6.1992,64-5

k návrhu na zřízení výborů ČNR

6.ČNR,17.11.1992,45-6

k TFS 132

   
   

S V O B O D A Tomáš

 
   

2.ČNR,13.7.1992,62

k návrhu na schválení zákonných opatření PČNR

2.ČNR,14.7.1992,131-2

stanovisko VSPZ k programovému prohlášení vl.

2.ČNR,15.7.1992,236

stanovisko klubu KDS k usn. ČNR ke zřízení dočasné komise PČNR pro jednání se SNR

12.ČNR,18.12.1992,70

k T 171

   
   

S Y K A Martin

 
   

1.ČNR,29.6.1992,49

ke zprávě o činnosti PČNR za dobu od 12.5. do 28.6.1992

4.ČNR,22.9.1992,114-6,125-6

k T 27

4.ČNR,23.9.1992,135-7

k návrhu na změnu usn. ČNR č. 361 z 18.2.1992

5.ČNR,21.10.1992,197-8

k T 87 (interpelace posl. Šolera)

7.ČNR,20.11.1992,157

k T 62

7.ČNR,20.11.1992,210-2

k T 115

7.ČNR,19.11.1992,303-4

k T 61

12.ČNR,18.12.1992,49-50,105-7

k T 171

17.ČNR,22.12.1992,9-11

k T 271

   
   

S Ý K O R A Jaroslav

 
   

3.ČNR,25.8.1992,60-1

k T 10

12.ČNR,18.12.1992,126-8

k T 171

   
   

Š A F A Ř Í K Pavel

 
   

1.ČNR,30.6.1992,98,110

k návrhu na volbu čl. výboru ČNR

7.ČNR,19.11.1992,315

k T 99

   
   

Š O L E R Jiří

 
   

1.ČNR,30.6.1992,100-1

k návrhu na volbu čl. výborů ČNR

2.ČNR,14.7.1992,151-3

k programovému prohlášení vl.

4.ČNR,22.9.1992,103

k T 23

4.ČNR,23.9.1992,181-6

k T 78

5.ČNR,21.10.1992,190-1

k T 87

6.ČNR,17.11.1992,30-1

k TFS 132

6.ČNR,18.11.1992,166-70

k T 298

7.ČNR,19.11.1992,31-5

k T 74A

8.ČNR,24.11.1992,46-7

stanovisko klubu SPR-RSČ k informaci vl. k projednávaným smlouvám mezi ČR a SR

8.ČNR,24.11.1992,132-4

k T 170

10.ČNR,16.12.1992,162-3

stanovisko klubu SPR-RSČ k T 152

19.ČNR,29.12.1992,42-3

k návrhu na usn. ČNR k odsouzení antisemitismu a rasismu

   
   

Š P A Č E K Radim

 
   

12.ČNR,18.12.1992,69

k T 171

13.ČNR,19.12.1992,15-6

k T 177

19.ČNR,29.12.1992,35-6

k T 208

20.ČNR,30.12.1992,30-1

k T 293

   
   

Š T A M B E R A Dalibor

 
   

16.ČNR,22.12.1992,250

k T 214

   
   

Š T Ě R B A Tomáš

 
   

5.ČNR,20.10.1992,80-1

k T 51

   
   

Š T R A I T Jaroslav

 
   

5.ČNR,22.10.1992,228-30

k T 19A

6.ČNR,18.11.1992,170-1

k T 298

7.ČNR,20.11.1992,146-8

k T 62

12.ČNR,18.12.1992,118-9

k T 171

16.ČNR,22.12.1992,241-4

k T 214

16.ČNR,22.12.1992,252-3

k návrhu na usn. ČNR k odsouzení antisemitismu a rasismu

19.ČNR,29.12.1992,44-7

k návrhu na usn. ČNR k odsouzení antisemitismu a rasismu

   
   

Š U M A N Vladimír

 
   

1.ČNR,30.6.1992,98-9,109-10

k návrhu na volbu čl. výborů ČNR

2.ČNR,13.7.1992,61

k návrhu na schválení zákonných opatření PČNR

2.ČNR,13.7.1992,87,89-91,97

zpravodaj k návrhu VPOB na volbu kontr. orgánu pro použití operat. techniky Policie ČR

2.ČNR,14.7.1992,127

stanovisko VPOB k programovému prohlášení vl.

4.ČNR,22.9.1992,27-7

k T 15

4.ČNR,22.9.1992,101-3

k T 23

5.ČNR,21.10.1992,121-5,146-8,

odůvodnění T 29

174-5,246-7

 

7.ČNR,19.11.1992,49-50

k zákroku při demonstraci při Velké pardubické

11.ČNR,17.12.1992,33

k T 120

16.ČNR,22.12.1992,255-6

k návrhu na usn. ČNR k odsouzení antisemitismu a rasismu

19.ČNR,29.12.1992,52-6

k návrhu na usn. ČNR k odsouzení antisemitismu a rasismu

   


Přihlásit/registrovat se do ISP