R A Š K A Miroslav

 
   

7.ČNR,20.11.1992,184-90,215

k T 115

10.ČNR,16.12.1992,58-60

k T 152

10.ČNR,17.12.1992,198

k T 223

   
   

R E C M A N Svatomír

 
   

4.ČNR,24.9.1992,245-8

ke zprávě vl. o vývoji rozpočtového hospodaření v I. pololetí 1992

11.ČNR,17.12.1992,48-9

k T 191

12.ČNR,18.12.1992,108-10

k T 171

   
   

R Ö S C H O V Á Anna

 
   

1.ČNR,29.6.1992,46-8

ke zprávě MIV na ověření platnosti volby posl. ČNR

1.ČNR,30.6.1992,74-5

k návrhu na volbu př. výborů ČNR

3.ČNR,25.8.1992,47-8

k T 10

3.ČNR,26.8.1992,75

zpravodajka k postupu ČNR ve věci řízení Ústavního soudu ČSFR ohledně nesouladu mezi zákonem ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích a ústavním zákonem č. 143/1968 Sb., o čs. federaci

5.ČNR,21.10.1992,157-8

k T 29

6.ČNR,18.11.1992,143-4,148-9

zpravodajka k T 88

179-81,184-90

 

198-200

 

7.ČNR,20.11.1992,190-1

k T 115

9.ČNR,15.12.1992,59-60,67-8,

zpravodajka k T 168

123-4

 

11.ČNR,17.12.1992,50

k T 151

15.ČNR,19.12.1992,35

k T 210

16.ČNR,21.12.1992,215-6

zpravodajka k T 244

16.ČNR,22.12.1992,254-5

k návrhu na usn. ČNR k odsouzení antisemitismu a rasismu

17.ČNR,22.12.1992,7-8,19-22

zpravodajka k T 271

20.ČNR,30.12.1992,29-30,33

k T 293

   
   

R Y M E Š Ladislav

 
   

2.ČNR,14.7.1992,180-1

k programovému prohlášení vl.

5.ČNR,21.10.1992,199-200

k T 87

   
   

Ř E Z Á Č Vladimír

 
   

1.ČNR,29.6.1992,29-31

k návrhu na zjišťování výsledků hlasování na volební řád pro tajné hlasování na 1. schůzi ČNR

1.ČNR,30.6.1992,103-5

k návrhu na volbu čl. výborů ČNR

2.ČNR,14.7.1992,162-72

k programovému prohlášení vl.

3.ČNR,25.8.1992,22-3

k T 19

5.ČNR,21.10.1992,162

k T 29

5.ČNR,22.10.1992,224-6

k T 19A

   

6.ČNR,17.11.1992,86-7

k T 21

7.ČNR,19.11.1992,75-9

k návrhu usn. ČNR k současné státoprávní situaci

8.ČNR,24.11.1992,112-4

k T 108

10.ČNR,16.12.1992,53-7

k T 152

15.ČNR,19.12.1992,64-5

k T 108

   


Přihlásit/registrovat se do ISP