Z A H R A D N Í Č E K Jan

 
   

7.ČNR,20.11.1992,129,279

k T 100

8.ČNR,24.11.1992,47

stanovisko klubu KDS k informaci vl. k projednávaným smlouvám mezi ČR a SR

   
   

Z E M A N Eduard

 
   

7.ČNR,19.11.1992,61-4

k T 299

10.ČNR,16.12.1992,50

k T 152

   
   

Z E M I NA Ondřej

 
   

1.ČNR,30.6.1992,100

k návrhu na volbu čl. ČNR

2.ČNR,14.7.1992,203-5

k programovému prohlášení vl.

5.ČNR,21.10.1992,99-101

k T 63

12.ČNR,18.12.1992,68-9

k T 171

16.ČNR,20.12.1992,66-70

k T 190

16.ČNR,21.12.1992,212-3

zpravodaj k T 243

18.ČNR,22.12.1992,11-3,18-9

k T 274

   
   

Z I M A Anton

 
   

1.ČNR,29.6.1992,23

k návrhu na zjišťování výsledků hlasování na volební řád pro tajné hlasování na 1. schůzi ČNR

1.ČNR,29.6.1992,43

k návrhu na volbu př. MIV

1.ČNR,29.6.1992,52

k návrhu na volbu př. ČNR

1.ČNR,30.6.1992,72,76-7

k návrhu na volbu místopř. ČNR

1.ČNR,30.6.1992,89-91

k návrhu na volbu dalších čl. PČNR

2.ČNR,13.7.1992,61

k návrhu na schválení zákonných opatření PČNR

9.ČNR,15.12.1992,77-84,99-101,

zpravodaj k T 101

110-7

 

12.ČNR,18.12.1992,105

k T 171

   
   

Z U B E K Leopold

 
   

2.ČNR,13.7.1992,63

zpravodaj k T 3

2.ČNR,13.7.1992,80,82-3,85

zpravodaj k T 8

2.ČNR,14.7.1992,133

stanovisko VVSRRŽP k programovému prohlášení vl.

3.ČNR,25.8.1992,14-5

k návrhu na jmenování posl. do Rady stát. fondu život. prostř.

7.ČNR,19.11.1992,325

k T 99

   
   

Ž I Ž K A Jaroslav

 
   

4.ČNR,22.9.1992,94

k T 23

7.ČNR,19.11.1992,315-6,322-3

k T 99

8.ČNR,24.11.1992,29-30

k T 99

 Přihlásit/registrovat se do ISP