K A L V O D A Jan

 
   

1.ČNR,29.6.1992,31-3,35

k návrhu na zjišťování výsledků hlasování na volební řád pro tajné hlasování na 1. schůzi ČNR

2.ČNR,14.7.1992,196-7

k programovému prohlášení vl.

4.ČNR,22.9.1992,43-5

k T 20

4.ČNR,22.9.1992,70-1,106

odůvodnění T 23

23.9.1992,141,145-51,

 

156-7,163-4

 

4.ČNR,24.9.1992,224-6

ke zprávě vl. o vývoji rozpočtového hospodaření ČR v I. pololetí 1992

6.ČNR,18.11.1992,195-6

k T 88

7.ČNR,19.11.1992,85-7

k návrhu usn. ČNR k současné státoprávní situaci

7.ČNR,20.11.1992,339-40

odůvodnění T 161

8.ČNR,24.11.1992,40-2

k informaci vl. k projednávaným smlouvám mezi ČR a SR

9.ČNR,15.12.1992,56-9,62-7,

odůvodnění T 168

119-22

 

10.ČNR,16.12.1992,82-3,100-7

k T 152

11.ČNR,17.12.1992,29-31

souhrnná informace vl. o předložených smlouvách mezi ČR a SR

11.ČNR,17.12.1992,32-3

odůvodnění T 120

11.ČNR,17.12.1992,38-9

odůvodnění T 182

15.ČNR,19.12.1992,62-3

k T 108

16.ČNR,20.12.1992,127-9,132-3

odůvodnění T 239

138-41

 

16.ČNR,21.12.1992,205-11

odůvodnění T 242, T 243, T 244, T 245, T 246

17.ČNR,22.12.1992,9

k T 271

   
   

K A S A L Jan

 
   

4.ČNR,24.9.1992

řídí schůzi

5.ČNR,22.10.1992

řídí schůzi

6.ČNR,18.11.1992

řídí schůzi

7.ČNR,19.11.1992,81-4

k návrhu usn. ČNR k současné státoprávní situaci

10.ČNR,16.12.1992,156-8

stanovisko klubu KDU-ČSL k T 152

10.ČNR,17.12.1992

řídí schůzi

15.ČNR,19.12.1992

řídí schůzi

16.ČNR,21.12.1992

řídí schůzi

   
   

K A Š P Á R E K Miroslav

 
   

7.ČNR,20.11.1992,149-50

k T 62

8.ČNR,24.11.1992,87-8

k T 129

   
   

K A V A N Petr

 
   

2.ČNR,14.7.1992,183-5

k programovému prohlášení vl.

10.ČNR,16.12.1992,29-30

k T 152

   
   

K O H Á Č E K Petr

 
   

4.ČNR,22.9.1992,34-7,47-9

zpravodaj k T 20

5.ČNR,21.10.1992,90-2,104-6

odůvodnění T 63

16.ČNR,20.12.1992,70-1

k T 190

   
   
   
   

K O L Á Ř Pavel

 
   

16.ČNR,20.12.1992,97-9

zpravodaj k T 238

   
   

K O L Á Ř Robert

 
   

4.ČNR,22.9.1992,108-11,123-4

odůvodnění T 27

5.ČNR,20.10.1992,51-5,60-5

zpravodaj k T 18

7.ČNR,20.11.1992,131-3,135-7

zpravodaj k T 158

7.ČNR,20.11.1992,149

k T 62

7.ČNR,20.11.1992,207-8

k T 115

7.ČNR,20.11.1992,333-4

k T 98

7.ČNR,20.11.1992,346-7

k T 161

9.ČNR,15.12.1992,54-5

k návrhu na volbu prozatímního ředitele ČTK

15.ČNR,19.12.1992,27-8,44-9

k T 210

20.ČNR,30.12.1992,21

k volbě čl. prezidiální rady NKÚ

   
   

K O L Á Ř O V Á Milena

 
   

2.ČNR,14.7.1992,184-5

k programovému prohlášení vl.

4.ČNR,22.9.1992,72-6,104,107

zpravodajka k T 23

23.9.1992,168,171-80

 

5.ČNR,21.10.1992,125-30,156-7

zpravodajka k T 29

22.10.1992,247-63

 

7.ČNR,20.11.1992,215-6

k T 115

7.ČNR,19.11.1992,300-2,306-8

zpravodajka k T 61

7.ČNR,20.11.1992,340-1

zpravodajka k T 161

16.ČNR,20.12.1992,129-30,141-6

zpravodajka k T 239

   
   

K O U C K Ý Jan

 
   

12.ČNR,18.12.1992,110-3

k T 171

   
   

K O Z Á K Stanislav

 
   

3.ČNR,25.8.1992,49-50

k T 10

6.ČNR,17.11.1992,159-60

k T 88

8.ČNR,24.11.1992,60

k T 118

8.ČNR,24.11.1992,63

k T 119

8.ČNR,24.11.1992,94-5

k T 117

8.ČNR,24.11.1992,126-7

k T 108

10.ČNR,16.12.1992,51-52

k T 152

10.ČNR,16.12.1992,171-3

stanovisko klubu ODS k T 152

15.ČNR,19.12.1992,14-5

k T 210

   
   

K O Z E L František

 
   

2.ČNR,14.7.1992,132-3

stanovisko VVVKMT k programovému prohlášení vl.

9.ČNR,15.12.1992,42

k návrhu na volbu prozatímního ředitele ČTK

11.ČNR,17.12.1992,26-8

k T 102, T 103

16.ČNR,20.12.1992,46-7,150-73

zpravodaj k T 190

18.ČNR,22.12.1992,9-10,26-33

zpravodaj k T 274

   
   

K A Č E N K A František

 
   

5.ČNR,20.10.1992,56-7

k T 18

   
   

K A R A S Jiří

 
   

2.ČNR,14.7.1992,136-7

k programovému prohlášení vl.

3.ČNR,25.8.1992,28-9

podnět na min. fin. ve věci realizace zákona č. 229/1991 Sb.

4.ČNR,23.9.1992,195-6

k T 78

12.ČNR,18.12.1992,79

k T 171

   
   

K L A S Jan

 
   

16.ČNR,20.12.1992,136-7

k T 239

   
   

K O R O N T H Á L Y Vladimír

 
   

4.ČNR,22.9.1992,92-3,160

stanovisko klubu KDS k T 23

6.ČNR,17.11.1992,39-40

k TFS 132

16.ČNR,20.12.1992,39-45,52-6

odůvodnění T 190

78-9,150-73

 

18.ČNR,22.12.1992,20-1,24

k T 274

19.ČNR,29.12.1992,34-5

k T 208

19.ČNR,29.12.1992,51-2

k návrhu na usn. ČNR k odsouzení antisemitismu a rasismu

   
   

K R A U S Michal

 
   

1.ČNR,29.6.1992,34-5

k návrhu na zjišťování výsledků hlasování na volební řád pro tajné hlasování na 1. schůzi ČNR

2.ČNR,14.7.1992,144-8

k programovému prohlášení vl.

2.ČNR,14.7.1992,228-9

k návrhu na usn. ČNR ke zřízení dočasné komise PČNR k jednání se SNR

9.ČNR,15.12.1992,42-6

k návrhu na volbu prozatímního ředitele ČTK

16.ČNR,20.12.1992,121-2,124-5

zpravodaj k T 224

   
   

K R Á M E K Jan

 
   

6.ČNR,17.11.1992,28-9

k TFS 132

8.ČNR,24.11.1992,114

k T 108

16.ČNR,22.12.1992,227-8

k návrhu na usn. ČNR k odsouzení antisemitismu a rasismu

   
   

K R Y Č E R Jan

 
   

7.ČNR,20.11.1992,113

k T 155

16.ČNR,22.12.1992,253-4

k návrhu na usn. ČNR k odsouzení antisemitismu a rasismu

   
   

K Ř Í Ž E K Josef

 
   

2.ČNR,14.7.1992,128-31

k programovému prohlášení vl.

3.ČNR,25.8.1992,59-60

k T 10

4.ČNR,22.9.1992,57-9

k T 26

4.ČNR,24.9.1992,266-7

ke zprávě vl. o vývoji rozpočtového hospodaření v I. pololetí 1992

8.ČNR,24.11.1992,114-6

k T 108

12.ČNR,18.12.1992,107

k T 171

   
   

K U B I Š Josef

 
   

1.ČNR,30.6.1992,93-4

k návrhu na odvolání dalších čl. PČNR

5.ČNR,20.10.1992,55-6

k T 18

12.ČNR,18.12.1992,125-6

k T 171

   
   

K U C H A Ř Vlastislav

 
   

3.ČNR,25.8.1992,32-3

k T 25

4.ČNR,24.9.1992,221

k T 25d

19.ČNR,29.12.1992,49

k návrhu na usn. ČNR k odsouzení antisemitismu a rasismu

   
   

K U Ž Í L E K Oldřich

 
   

1.ČNR,29.6.1992,44-5

k návrhu na volbu čl. MIV

1.ČNR,30.6.1992,73

k návrhu na volbu př. výborů ČNR

1.ČNR,30.6.1992,109

k návrhu na volbu čl. výborů ČNR

2.ČNR,13.7.1992,92-6

k návrhu VPOB na volbu kontr. orgánu pro použití operat. techniky Policie ČR

   

2.ČNR,14.7.1992,115-7

stanovisko klubu ODA k programovému prohlášení vl.

2.ČNR,15.7.1992,262

k návrhu na usn. ČNR k možnosti spolkového uspořádání společ. státu

5.ČNR,21.10.1992,159-60,175-7

stanovisko klubu ODA k T 29

6.ČNR,17.11.1992,23,35-6,47-8

stanovisko klubu ODA k TFS 132

9.ČNR,15.12.1992,19

k návrhu na změnu zasedacího pořádku posl. v Jednacím sále ČNR

15.ČNR,19.12.1992,22-3,28-30

k T 210

36-7

 

16.ČNR,21.12.1992,200-2

zpravodaj k T 206

20.ČNR,30.12.1992,39-40,55-60

odůvodnění T 291

   


Přihlásit/registrovat se do ISP