M A C H Karel

 
   

3.ČNR,25.8.1992,45,58-9,65-8

zpravodaj k T 10

4.ČNR,22.9.1992,93-4

k T 23

4.ČNR,22.9.1992,124-5

k T 27

6.ČNR,17.11.1992,121-3,131-7

zpravodaj k T 50

11.ČNR,17.12.1992,53-7,58

odůvodnění T 70

12.ČNR,18.12.1992,76-7

k T 171

15.ČNR,19.12.1992,69-70

k T 108

16.ČNR,20.12.1992,130-1

k T 239

   
   

M A C H Á Č E K Jiří

 
   

5.ČNR,21.10.1992,166-8,180-1

k T 29

20.ČNR,30.12.1992,49-50

k T 291

   
   

M A N D E L Í K Richard

 
   

6.ČNR,17.11.1992,103-5

k volbě čl. prezidiální rady NKÚ

7.ČNR,20.11.1992,107-9,115-8

zpravodaj k T 155

7.ČNR,20.11.1992,119-20,126-7

odůvodnění T 100

281-6

 

7.ČNR,19.11.1992,317-9,324

k T 99

8.ČNR,24.11.1992,21-6

odůvodnění T 99

9.ČNR,15.12.1992,70-7,107-9

odůvodnění T 101

12.ČNR,18.12.1992,95-6

k T 171

16.ČNR,20.12.1992,122-3

k T 224

   
   

M A R V A N O V Á Hana

 
   

2.ČNR,13.7.1992,80

zpravodajka k T 8

10.ČNR,16.12.1992,18-9,122-36

zpravodajka k T 152

145-52

 

18.ČNR,22.12.1992,23-4

k T 274

20.ČNR,30.12.1992,52-3

k T 291

   
   

M A Š E K Ivan

 
   

1.ČNR,30.6.1992,79

k návrhu na volbu dalších čl. PČNR

2.ČNR,13.7.1992,90

k návrhu VPOB na volbu kontr. orgánu pro použití

operat. techniky Policie ČR

 

10.ČNR,16.12.1992,66-72

k T 152

15.ČNR,19.12.1992,19

k T 210

20.ČNR,30.12.1992,40-3,51-2

zpravodaj k T 291

60-71

 
   
   

M A T Ě J K A Jaroslav

 
   

6.ČNR,17.11.1992,128-9

k T 50

   
   

M A T O U Š K OV Á Eva

 
   

6.ČNR,17.11.1992,124-5

k T 50

10.ČNR,16.12.1992,38-9

k T 152

   
   

M A T U L K A Dalibor

 
   

2.ČNR,14.7.1992,174-6

k programovému prohlášení vl.

2.ČNR,14.7.1992,227

k návrhu na usn. ČNR ke zřízení dočasné komise PČNR

pro jednání se SNR

 

5.ČNR,21.10.1992,217-8

k T 87

6.ČNR,18.11.1992,149-58,181-2

k T 88

196

 

8.ČNR,24.11.1992,27-8

k T 99

8.ČNR,24.11.1992,119

k T 108

10.ČNR,16.12.1992,44-7,81

k T 152

16.ČNR,20.12.1992,74

k T 190

16.ČNR,20.12.1992,135-6

k T 239

   
   

M A Z A L O V Á Gerta

 
   

2.ČNR,14.7.1992,153-6

k programovému prohlášení vl.

3.ČNR,25.8.1992,24-7

k T 25

3.ČNR,25.8.1992,35-9

podnět ve věci bezpečnosti v Praze

4.ČNR,24.9.1992,210-11

k T 25a

5.ČNR,21.10.1992,191-5

k T 87

10.ČNR,16.12.1992,61-4

k T 152

10.ČNR,17.12.1992,193-96

k T 223

12.ČNR,18.12.1992,74-5

k T 171

   
   

M E L I C H A R Jaroslav

 
   

8.ČNR,24.11.1992,104-6

k T 108

15.ČNR,19.12.1992,70

k T 108

   
   

M O T Y Č K A Ludvík

 
   

4.ČNR,22.9.1992,86-8

k T 23

6.ČNR,17.11.1992,66

k TFS 132

7.ČNR,19.11.1992,328-31

odůvodnění T 98

7.ČNR,20.11.1992,345-6

k T 161

12.ČNR,18.12.1992,120

k T 171

16.ČNR,20.12.1992,92,94

zpravodaj k T 240

   


Přihlásit/registrovat se do ISP