37. schůze, 46. hlasování, 7. prosince 1995, 10:04
Odpovědi členů vlády na pís.interp.poslanců

NÁVRH BYL ZAMÍTNUT

Přítomno: 67 | Je třeba: 34

A Ano: 33 N Ne: 24 0 Nepřihlášen: 133 Z Zdržel se: 10 X Nehlasoval

Volební kraj Hlavní město Praha (A Ano: 4N Ne: 40 Nepřihlášen: 14Z Zdržel se: 2)

Volební kraj Středočeský (A Ano: 4N Ne: 10 Nepřihlášen: 16Z Zdržel se: 1)

Volební kraj Jihočeský (A Ano: 20 Nepřihlášen: 11)

Volební kraj Severočeský (A Ano: 3N Ne: 10 Nepřihlášen: 16Z Zdržel se: 2)

Volební kraj Východočeský (A Ano: 4N Ne: 60 Nepřihlášen: 15Z Zdržel se: 1)

Volební kraj Západočeský (A Ano: 4N Ne: 30 Nepřihlášen: 8Z Zdržel se: 2)

Volební kraj Jihomoravský (A Ano: 6N Ne: 70 Nepřihlášen: 27Z Zdržel se: 1)

Volební kraj Severomoravský (A Ano: 6N Ne: 20 Nepřihlášen: 26Z Zdržel se: 1)

Tabulkovy vypis 

Volební krajPoslancůA AnoN Ne0 NepřihlášenZ Zdržel seM Omluven
Hlavní město Praha24441420
Středočeský22411610
Jihočeský13201100
Severočeský22311620
Východočeský26461510
Západočeský1743820
Jihomoravský41672710
Severomoravský35622610
Celkem2003324133100


ISP (příhlásit)