Doc. PhDr. Jiří Machalík, CSc.

Doc. PhDr. Jiří Machalík, CSc.

Narozen: v roce 1945

Volební kraj: Severomoravský

Seznam činností

Parlament

Výbor

Klub

ČinnostiISP (příhlásit)