Doc. Ing. Josef Hurta, CSc.

Doc. Ing. Josef Hurta, CSc.

Narozen: v roce 1936

Volební kraj: Jihomoravský

Seznam činností

Parlament

Výbor

Klub

ČinnostiISP (příhlásit)