Hlasování
36. schůze, 24. 5. 2001

Procedurální hlasování
289 (24. 5. 2001)

28. Vládní návrh zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 922/ - prvé čtení
290 - 291 (24. 5. 2001)

50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 918/ - prvé čtení
292 (24. 5. 2001)

88. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
293 - 298 (24. 5. 2001)

Procedurální hlasování
299 (24. 5. 2001)

49. Návrh poslanců Josefa Hojdara, Luďka Poláška, Radko Martínka, Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 914/ - prvé čtení
300 (24. 5. 2001)

69. Vládní návrh zákona o pohřebnictví a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 819/ - třetí čtení
301 - 355 (24. 5. 2001)

Procedurální hlasování
356 (24. 5. 2001)

66. Vládní návrh zákona o veřejných knihovnách a podmínkách jejich provozování (knihovní zákon) /sněmovní tisk 782/ - třetí čtení
357 - 366 (24. 5. 2001)

54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů /sněmovní tisk 808/ - druhé čtení
367 - 368 (24. 5. 2001)

24. Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek a o výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek (zákon o zadávání veřejných zakázek) a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 821/ - prvé čtení
369 (24. 5. 2001)

26. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ovzduší) /sněmovní tisk 912/ - prvé čtení
370 - 371 (24. 5. 2001)

62. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 785/ - třetí čtení
372 - 380 (24. 5. 2001)


ISP (příhlásit)