Sněmovní tisk 782
Vládní návrh zákona o veřejných knihovnách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 11. 2000.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 67, dokument 67/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Václav Jehlička).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 13. 6. 2001 a přijal usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako tisk 67/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 6. 2001 na 8. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 143).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 7. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 7. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2001.

Zákon vyhlášen 25. 7. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 98 pod číslem 257/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Knihovny

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura

Deskriptory EUROVOCu: dokumentace, informační legislativa, informační politika, informační služba, informační systém, místní orgány státní správy, soustřeďování informací, veřejná knihovna, zpřístupňování informacíISP (příhlásit)