Hlasování
36. schůze, 22. 5. 2001

Procedurální hlasování
210 - 211 (22. 5. 2001)

21. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Petra Mareše, Petra Plevy, Jaroslava Zvěřiny, Václava Brouska, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. /sněmovní tisk 790/ - druhé čtení
212 (22. 5. 2001)

22. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Václava Brouska, Petra Mareše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 791/ - druhé čtení
213 - 215 (22. 5. 2001)

23. Vládní návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a některém jiném vzdělávání a o změně některých zákonů (školský zákon) /sněmovní tisk 881/ - prvé čtení
216 - 217 (22. 5. 2001)

Procedurální hlasování
218 (22. 5. 2001)

15. Návrh poslankyně Zdeňky Horníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 828/ - druhé čtení
219 (22. 5. 2001)

79. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
220 - 222 (22. 5. 2001)

80. Návrh na volbu člena Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny
223 (22. 5. 2001)

Procedurální hlasování
224 - 227 (22. 5. 2001)


ISP (příhlásit)