Sněmovní tisk 922
Vl. návrh zák. o ochraně označení původu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 5. 2001.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 922/0 dne 4. 5. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 5. 2001 (usnesení č. 407). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hojda a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1607).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 922/4, který byl rozeslán 17. 10. 2001 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 155, usnesení č. 1762).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 122, dokument 122/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Rückl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (MUDr. Luděk Sefzig), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Jaroslav Mitlener).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 11. 2001 a přijal usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako tisk 122/2 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 15. 11. 2001 a přijal usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako tisk 122/3 (nezabývat se).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 11. 2001 a přijal usnesení č. 149, které bylo rozdáno jako tisk 122/1 (schvaluje).
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 12. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 12. 2001.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 168 pod číslem 452/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ochrana průmyslového vlastnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan, Obchod, Politika

Deskriptory EUROVOCu: hospodářský zeměpis, ochrana spotřebitele, ochrana trhu, označení původu, označení výrobku, průmyslová politika EU, průmyslové vlastnictví, zemědělsko-potravinářský sektorISP (příhlásit)