Sněmovní tisk 808
Opční protokol k Úml. o zapojování dětí do ozbroj. konfliktů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 19. 12. 2000.
Zástupce navrhovatele: Kavan Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 808/0 dne 10. 1. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 1. 2001 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: Mgr. Václav Nájemník a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 2. 2001 na 34. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1445).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 24. 5. 2001 na 36. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1613).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 4. 6. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 27. 6. 2001.

Senát

 • PS

  Jan Kavan předložil Senátu mezinárodní smlouvu 4. 6. 2001 jako senátní tisk 61/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Věra Vašínková) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Milan Špaček).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 6. 2001 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 61/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 13. 6. 2001 a přijal usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako tisk 61/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 28. 6. 2001.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 7. 5. 2003 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 26 pod číslem 45/2003 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: armáda, Česká republika, dobrovolná vojenská služba, ochrana dítěte, práva dítěte, válkaISP (příhlásit)