Hlasování
36. schůze, 15. 5. 2001

Procedurální hlasování
1 - 35 (15. 5. 2001)

1. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo, o změně zákona č. 407/2000 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škody zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000, a o změně zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 674/5 - vráceno prezidentem
36 (15. 5. 2001)

Procedurální hlasování
37 (15. 5. 2001)

2. Zákon o dálničním obchvatu Plzně /sněmovní tisk 758/4 - vráceno prezidentem
38 (15. 5. 2001)

3. Návrh zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 705/4 - vrácený Senátem
39 (15. 5. 2001)

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 699/3 - vrácený Senátem
40 (15. 5. 2001)

5. Návrh na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny č. 1507
41 (15. 5. 2001)

6. Vládní návrh zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) /sněmovní tisk 688/ - druhé čtení
42 (15. 5. 2001)

13. Vládní návrh zákona o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 814/ - druhé čtení
43 - 44 (15. 5. 2001)


ISP (příhlásit)