Hlasování
28. schůze, 25. 10. 2000

42. Vládní návrh zákona o sportu /sněmovní tisk 707/ - prvé čtení
214 - 216 (25. 10. 2000)

50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Opční protokol k Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen /sněmovní tisk 638/ - druhé čtení
217 - 218 (25. 10. 2000)

87. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti na území České republiky v roce 1999 (ve srovnání s rokem 1998) /sněmovní tisk 662/
219 (25. 10. 2000)

88. Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 1999 /sněmovní tisk 687/
220 (25. 10. 2000)

90. Informace vlády České republiky o nově sjednaných vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky a mimo území České republiky na 2. pololetí 2000 a přehled o realizovaných průjezdech a přeletech přes území České republiky za období leden - květen 2000 /sněmovní tisk 685/
221 (25. 10. 2000)

91. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1.1.2000 do 30.6.2000 /sněmovní tisk 716/
222 (25. 10. 2000)

93. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999 /sněmovní tisk 746/
223 - 228 (25. 10. 2000)

96. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny
229 - 237 (25. 10. 2000)

Procedurální hlasování
238 - 239 (25. 10. 2000)

97. Návrh na změny ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
240 - 241 (25. 10. 2000)

74. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování likvidátora Fondu dětí a mládeže
242 - 243 (25. 10. 2000)

Procedurální hlasování
244 (25. 10. 2000)

26. Návrh poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 665/ - prvé čtení
245 - 248 (25. 10. 2000)

Procedurální hlasování
249 (25. 10. 2000)

14. Vládní návrh zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) /sněmovní tisk 688/ - prvé čtení
250 - 254 (25. 10. 2000)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 699/ - prvé čtení
255 (25. 10. 2000)


ISP (příhlásit)