Hlasování
28. schůze, 20. 10. 2000

64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Šestý Dodatkový protokol Ústavy Světové poštovní unie (SPU), přijatý XXII. Kongresem SPU v Pekingu dne 15. září 1999 /sněmovní tisk 730/ - prvé čtení
131 (20. 10. 2000)

19. Vládní návrh zákona o ochraně hospodářské soutěže /sněmovní tisk 704/ - prvé čtení
132 - 133 (20. 10. 2000)

27. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., /sněmovní tisk 694/ - prvé čtení
134 - 136 (20. 10. 2000)

Procedurální hlasování
137 (20. 10. 2000)

28. Vládní návrh ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. /sněmovní tisk 695/ - prvé čtení
138 (20. 10. 2000)

Procedurální hlasování
139 (20. 10. 2000)

58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na sjednání Rozhodnutí č. .../2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z ... o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání /sněmovní tisk 691/ - prvé čtení
140 - 143 (20. 10. 2000)

59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na sjednání Rozhodnutí č. .../2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z ... o přijetí podmínek účasti České republiky v akčním programu Společenství "Mládež" /sněmovní tisk 692/ - prvé čtení
144 - 145 (20. 10. 2000)

62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer z roku 1992, podepsaný v Londýně dne 17. června 1999 /sněmovní tisk 722/ - prvé čtení
146 (20. 10. 2000)

63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně a Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí /sněmovní tisk 728/ - prvé čtení
147 - 148 (20. 10. 2000)

65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce /sněmovní tisk 735/ - prvé čtení
149 - 150 (20. 10. 2000)

28. Vládní návrh ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. /sněmovní tisk 695/ - prvé čtení
151 - 153 (20. 10. 2000)

29. Vládní návrh zákona o provádění referenda a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
154 (20. 10. 2000)

Procedurální hlasování
155 (20. 10. 2000)

60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo /sněmovní tisk 676/ - prvé čtení
156 (20. 10. 2000)

Procedurální hlasování
157 (20. 10. 2000)

76. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1999 /sněmovní tisk 626/
158 (20. 10. 2000)

77. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden - prosinec 1999) /sněmovní tisk 627/
159 (20. 10. 2000)

78. Informace o zvýhodněném financování za rok 1999 /sněmovní tisk 628/
160 (20. 10. 2000)

79. Zpráva vlády o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2000 /sněmovní tisk 631/
161 (20. 10. 2000)

80. Výroční zpráva a roční účetní závěrka Fondu národního majetku České republiky za rok 1999 /sněmovní tisk 661/
162 (20. 10. 2000)

Procedurální hlasování
163 (20. 10. 2000)

82. Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby za období srpen 1998 - červen 2000
164 - 167 (20. 10. 2000)

Procedurální hlasování
168 - 169 (20. 10. 2000)

83. Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství
170 (20. 10. 2000)

89. Zpráva o podpoře malého a středního podnikání ze státního rozpočtu v České republice v roce 1999 /sněmovní tisk 659/
171 - 178 (20. 10. 2000)

92. Zpráva České národní banky o inflaci (měnovém vývoji) za 1. pololetí 2000
179 - 182 (20. 10. 2000)

93. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999 /sněmovní tisk 746/
183 - 185 (20. 10. 2000)


ISP (příhlásit)