Hlasování
28. schůze, 24. 10. 2000

Procedurální hlasování
186 (24. 10. 2000)

73. Návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu
187 - 193 (24. 10. 2000)

Procedurální hlasování
194 (24. 10. 2000)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb. /sněmovní tisk 584/ - druhé čtení
195 (24. 10. 2000)

47. Vládní návrh zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 705/ - prvé čtení
196 (24. 10. 2000)

61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti, sjednaný v Montrealu dne 29. ledna 2000 /sněmovní tisk 686/ - prvé čtení
197 - 198 (24. 10. 2000)

66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou, kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995 /sněmovní tisk 736/ - prvé čtení
199 (24. 10. 2000)

44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, a zákon č. …/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 738/ - prvé čtení
200 - 203 (24. 10. 2000)

75. Informace vlády o plnění usnesení Poslanecké sněmovny k získání finančních prostředků na pokrytí finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplat ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen na výplaty náhrad poškozeným družstevníkům
204 - 209 (24. 10. 2000)

81. Zpráva stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky
210 - 212 (24. 10. 2000)

86. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky v roce 1999 /sněmovní tisk 658/
213 (24. 10. 2000)


ISP (příhlásit)