Hlasování
26. schůze, 10. 7. 2000

Procedurální hlasování
291 - 292 (10. 7. 2000)

138. Návrh termínu a pořadu 27. schůze Poslanecké sněmovny
293 (10. 7. 2000)

72. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vrácený prezidentem republiky /sněmovní tisk 585/4/ - vráceno prezidentem
294 (10. 7. 2000)

29. Vládní návrh zákona o Správách povodí /sněmovní tisk 587/ - druhé čtení
295 - 296 (10. 7. 2000)

Procedurální hlasování
297 - 301 (10. 7. 2000)

93. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb. /sněmovní tisk 586/ - třetí čtení
302 - 304 (10. 7. 2000)

127. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB
305 - 307 (10. 7. 2000)

129. Návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví
308 (10. 7. 2000)

120. Návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu
309 - 310 (10. 7. 2000)

127. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB
311 - 324 (10. 7. 2000)

Procedurální hlasování
325 (10. 7. 2000)

55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 144 o trojstranných poradách na podporu provádění mezinárodních pracovních norem, 1976 /sněmovní tisk 552/ - druhé čtení
326 (10. 7. 2000)

73. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 465/ - třetí čtení
327 - 333 (10. 7. 2000)

80. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 546/ - třetí čtení
334 - 350 (10. 7. 2000)


ISP (příhlásit)