Hlasování
26. schůze, 11. 7. 2000

131. Návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek /sněmovní tisk 612/1/ - vrácený Senátem
351 - 352 (11. 7. 2000)

132. Návrh zákona o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 613/1/ - vrácený Senátem
353 - 354 (11. 7. 2000)

81. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) /sněmovní tisk 588/ - třetí čtení
355 - 366 (11. 7. 2000)

83. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - třetí čtení
367 - 406 (11. 7. 2000)

Procedurální hlasování
407 - 408 (11. 7. 2000)

110. Vládní návrh na řešení insolventnosti Fondu pojištění vkladů a situace v sektoru peněžního družstevnictví
409 - 411 (11. 7. 2000)

106. Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
412 - 416 (11. 7. 2000)

Procedurální hlasování
417 (11. 7. 2000)

106. Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
418 - 420 (11. 7. 2000)

126. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
421 (11. 7. 2000)

Procedurální hlasování
422 - 427 (11. 7. 2000)

30. Vládní návrh zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 526/ - druhé čtení
428 (11. 7. 2000)

113. Účetní závěrka a výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1999 /sněmovní tisk 593/
429 (11. 7. 2000)

114. Konsolidovaná účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1999 /sněmovní tisk 594/
430 (11. 7. 2000)

115. Přepracovaný program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 2000 /sněmovní tisk 459/2/
431 (11. 7. 2000)

116. Přepracovaný rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 2000 /sněmovní tisk 460/3/
432 (11. 7. 2000)

Procedurální hlasování
433 (11. 7. 2000)

96. Vládní návrh zákona o obecních daních a o změně některých souvisejících zákonů (o obecních daních) /sněmovní tisk 582/ - třetí čtení
434 - 474 (11. 7. 2000)

Procedurální hlasování
475 (11. 7. 2000)

96. Vládní návrh zákona o obecních daních a o změně některých souvisejících zákonů (o obecních daních) /sněmovní tisk 582/ - třetí čtení
476 - 480 (11. 7. 2000)


ISP (příhlásit)