Hlasování
26. schůze, 4. 7. 2000

Procedurální hlasování
135 - 138 (4. 7. 2000)

100. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB
139 - 152 (4. 7. 2000)

Procedurální hlasování
153 (4. 7. 2000)

101. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví
154 (4. 7. 2000)

Procedurální hlasování
155 (4. 7. 2000)

124. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
156 (4. 7. 2000)

Procedurální hlasování
157 (4. 7. 2000)

31. Vládní návrh zákona o obecních daních a o změně některých souvisejících zákonů (o obecních daních) /sněmovní tisk 582/ - druhé čtení
158 (4. 7. 2000)

103. Návrh na ustavení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro důchodovou reformu
159 (4. 7. 2000)

104. Návrh na volbu veřejného ochránce práv a jeho zástupce
160 (4. 7. 2000)

105. Návrh na volbu člena Rady České televize
161 (4. 7. 2000)

106. Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
162 - 170 (4. 7. 2000)

Procedurální hlasování
171 - 172 (4. 7. 2000)

107. Návrh nominace na člena pracovní skupiny Rady vlády pro neziskové nestátní organizace k vyhodnocení výběrového řízení na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond
173 - 174 (4. 7. 2000)

68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Opční protokol k Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen /sněmovní tisk 638/ - prvé čtení
175 - 177 (4. 7. 2000)

75. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 478/ - třetí čtení
178 - 193 (4. 7. 2000)

77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 531/ - třetí čtení
194 - 216 (4. 7. 2000)

78. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 532/ - třetí čtení
217 - 228 (4. 7. 2000)

88. Návrh poslanců Tomáše Kladívka, Jaroslava Lobkowicze, Pavla Peška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 563/ - třetí čtení
229 - 233 (4. 7. 2000)

89. Vládní návrh zákona o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona /sněmovní tisk 583/ - třetí čtení
234 - 252 (4. 7. 2000)

91. Návrh poslanců Petra Nečase, Františka Ondruše a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb. /sněmovní tisk 575/ - třetí čtení
253 - 262 (4. 7. 2000)

56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích /sněmovní tisk 561/ - druhé čtení
263 - 264 (4. 7. 2000)

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech /sněmovní tisk 562/ - druhé čtení
265 (4. 7. 2000)

58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách a závažných haváriích /sněmovní tisk 589/ - druhé čtení
266 (4. 7. 2000)

Procedurální hlasování
267 (4. 7. 2000)

69. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o výkonu práv dětí, sjednaná ve Štrasburku dne 25. ledna 1996 /sněmovní tisk 640/ - prvé čtení
268 - 269 (4. 7. 2000)

70. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství, sjednaná ve Štrasburku dne 15. října 1975 /sněmovní tisk 641/ - prvé čtení
270 - 273 (4. 7. 2000)

71. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Úmluva o mezinárodním přístupu k soudům, sjednaná v Haagu dne 25. října 1980 /sněmovní tisk 642/ - prvé čtení
274 - 275 (4. 7. 2000)

90. Vládní návrh zákona o informačních systémech veřejné správy /sněmovní tisk 457/ - třetí čtení
276 - 290 (4. 7. 2000)


ISP (příhlásit)