Hlasování
26. schůze, 13. 7. 2000

Procedurální hlasování
593 (13. 7. 2000)

74. Vládní návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 477/ - třetí čtení
594 - 599 (13. 7. 2000)

54. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen /sněmovní tisk 653/ - prvé čtení
600 - 601 (13. 7. 2000)

82. Vládní návrh zákona o Správách povodí /sněmovní tisk 587/ - třetí čtení
602 - 623 (13. 7. 2000)

Procedurální hlasování
624 - 625 (13. 7. 2000)

79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 537/ - třetí čtení
626 (13. 7. 2000)


ISP (příhlásit)