Sněmovní tisk 585
Vládní návrh zákona o volbách do Parlamentu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 3. 2000.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 585/0 dne 23. 3. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2000 (usnesení č. 261). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5., 6. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 924).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 585/3, který byl rozeslán 23. 5. 2000 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 406, usnesení č. 1046).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 268, dokument 268/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (MUDr. Martin Dvořák), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Michael Žantovský).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 6. 2000 a přijal usnesení č. 219, které bylo rozdáno jako tisk 268/1 (zamítá).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 14. 6. 2000 a přijal usnesení č. 182, které bylo rozdáno jako tisk 268/2 (zamítá).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 6. 2000 a přijal usnesení č. 169, které bylo rozdáno jako tisk 268/3 (zamítá).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 6. 2000.
  Prezident zákon nepodepsal a 26. 6. 2000 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 585/4.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 585/5.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 10. 7. 2000 na 26. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 294, usnesení č. 1129).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 7. 2000.

Zákon vyhlášen 14. 7. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 63 pod číslem 204/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Parlament České republiky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: organizace voleb, parlamentní volby, ústavní soud, volební právo

Vyjádření Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k návrhu prezidenta republiky Václava Havla na zrušení některých částí zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisůISP (příhlásit)