Hlasování
22. schůze, 10. 3. 2000

117. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k České televizi
875 - 878 (10. 3. 2000)

116. Dodatek ke Zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1. 1. 1998 až 31. 12. 1998 /sněmovní tisk 341/
879 - 880 (10. 3. 2000)

127. Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Libora Ježka
881 (10. 3. 2000)

57. Vládní návrh zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 526/ - prvé čtení
882 - 886 (10. 3. 2000)

59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 521/ - prvé čtení
887 (10. 3. 2000)

60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 529/ - prvé čtení
888 - 889 (10. 3. 2000)

61. Vládní návrh zákona o informačních systémech veřejné správy /sněmovní tisk 457/ - prvé čtení
890 - 894 (10. 3. 2000)

Procedurální hlasování
895 (10. 3. 2000)

118. Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 2000 /sněmovní tisk 459/
896 - 898 (10. 3. 2000)

119. Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 2000 /sněmovní tisk 460/
899 - 900 (10. 3. 2000)

120. Návrh na zajištění financování Programu obnovy vodních toků a vodohospodářských zařízení z mimorozpočtových zdrojů v letech 2000 a 2001 /sněmovní tisk 466/
901 - 903 (10. 3. 2000)

126. Přehled finančních prostředků poskytovaných na obnovu vodních toků po povodních /sněmovní tisk 514/
904 (10. 3. 2000)

122. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1.-3. čtvrtletí 1999 /sněmovní tisk 473/
905 - 906 (10. 3. 2000)

123. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 2000 /sněmovní tisk 485/
907 - 908 (10. 3. 2000)

124. Postup privatizace státních podílů v podnicích s významnou účastí státu /sněmovní tisk 505/
909 - 916 (10. 3. 2000)

65. Vládní návrh zákona o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (krizový zákon) /sněmovní tisk 447/ - prvé čtení
917 (10. 3. 2000)

66. Vládní návrh zákona o Záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 544/ - prvé čtení
918 - 919 (10. 3. 2000)

67. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 543/ - prvé čtení
920 - 921 (10. 3. 2000)

128. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1.7.1999 do 31.12.1999 /sněmovní tisk 558/
922 (10. 3. 2000)

129. Zpráva vlády o řešení problematiky při nevyplácení mezd zaměstnancům /sněmovní tisk 560/
923 (10. 3. 2000)


ISP (příhlásit)