Hlasování
22. schůze, 22. 2. 2000

Procedurální hlasování
1 - 32 (22. 2. 2000)

1. Návrh na prodloužení lhůt pro projednání některých návrhů zákonů ve výborech Poslanecké sněmovny
33 (22. 2. 2000)

2. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb. /sněmovní tisk 229/4/ - vráceno prezidentem
34 (22. 2. 2000)

3. Návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/ - vrácený Senátem
35 - 36 (22. 2. 2000)

4. Návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád v letech 1939 - 1945 /sněmovní tisk 251/ - vrácený Senátem
37 (22. 2. 2000)

16. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a Pavla Peška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - druhé čtení
38 (22. 2. 2000)

18. Návrh poslanců Zdeňka Klanici, Miloslava Kučery st. a dalších na vydání zákona o jazyce České republiky (jazykový zákon) /sněmovní tisk 319/ - druhé čtení
39 - 41 (22. 2. 2000)

20. Návrh poslanců Pavla Peška, Toma Zajíčka, Tomáše Kvapila, Rudolfa Tomíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí ve znění zákona č. 485/1991 Sb. a zákona č. 10/1993 Sb. /sněmovní tisk 366/ - druhé čtení
42 (22. 2. 2000)

Procedurální hlasování
43 - 44 (22. 2. 2000)


ISP (příhlásit)