Hlasování
15. schůze, 22. 10. 1997

23. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 /sněmovní tisk 287/ - prvé čtení
136 - 149 (22. 10. 1997)

Procedurální hlasování
150 - 155 (22. 10. 1997)

60. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) a o lidové zákonodárné iniciativě /sněmovní tisk 149/ - třetí čtení
156 - 166 (22. 10. 1997)

61. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 152/ - třetí čtení
167 - 191 (22. 10. 1997)

Procedurální hlasování
192 (22. 10. 1997)

64. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb. a zákona č. 94/1996 Sb., úplné znění č. 238/1996 Sb. /sněmovní tisk 166/ - třetí čtení
193 (22. 10. 1997)

66. Návrh poslanců Pavla Dostála a Zdeňka Jičínského na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky /sněmovní tisk 176/ - třetí čtení
194 - 195 (22. 10. 1997)

68. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - třetí čtení
196 - 198 (22. 10. 1997)


ISP (příhlásit)