Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 15. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 15. schůze, 4. listopadu 1997

Předchozí část   Následující část(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Pan poslanec Zajíček má náhradní kartu č. 2. Prosím všechny kolegyně a kolegy, aby zaujali místa ve svých lavicích. Já mezitím přečtu omluvy z 15. schůze Poslanecké sněmovny. Omluveni jsou poslanci
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Místopředseda PSP Jan Kasal


44. Vládní návrh ústavního zákona o bezpečnosti České republiky /sněmovní tisk 282/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Dušan Navrátil
Poslanec Jaroslav Novák
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Dušan Navrátil
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Rudolf Šmucr
Poslanec Jan Vik
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Oldřich Kužílek
Ministr obrany ČR Miloslav Výborný
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Petr Koháček
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze byla přerušena v 16.34 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.55 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Oldřich Kužílek


99. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - opakované druhé čtení

Poslanec Jozef Wagner
Poslanec František Brožík
Poslanec Bohuslav Sobotka


20. Vládní návrh zákona o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 223/ - druhé čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Zdeněk Zajíček
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Černý
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miloš Melčák
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Zdeněk Zajíček
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Dalibor Matulka
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze byla v 18.13 přerušena na 2 minuty, v 18.15 znovu zahájena.)

Poslanec Zdeněk Zajíček
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec František Brožík
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Dalibor Matulka


46. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 221/3 a 221/4/ - vrácený Senátem

Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 18.32 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP