Hlasování
15. schůze, 17. 10. 1997

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 270/ - druhé čtení
79 (17. 10. 1997)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - třetí čtení
80 - 111 (17. 10. 1997)

22. Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností privatizace podniku Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s.
112 (17. 10. 1997)

24. Návrh poslanců Karla Macha a Jaroslava Palase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 200/ - prvé čtení
113 - 116 (17. 10. 1997)

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 239/ - prvé čtení
117 (17. 10. 1997)

28. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 230/ - prvé čtení
118 - 120 (17. 10. 1997)

29. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 235/ - prvé čtení
121 (17. 10. 1997)

30. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. /sněmovní tisk 237/ - prvé čtení
122 (17. 10. 1997)

31. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. /sněmovní tisk 246/ - prvé čtení
123 (17. 10. 1997)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 250/ - prvé čtení
124 - 125 (17. 10. 1997)

33. Návrh poslanců Oldřicha Kužílka a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 257/ - prvé čtení
126 - 130 (17. 10. 1997)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 283/ - prvé čtení
131 - 132 (17. 10. 1997)

35. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony /sněmovní tisk 288/ - prvé čtení
133 - 134 (17. 10. 1997)


ISP (příhlásit)