Hlasování
15. schůze, 23. 10. 1997

63. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - třetí čtení
199 - 200 (23. 10. 1997)

69. Vládní návrh ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 218/ - třetí čtení
201 - 215 (23. 10. 1997)

72. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 209/ - třetí čtení
216 - 218 (23. 10. 1997)

73. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 215/ - třetí čtení
219 - 247 (23. 10. 1997)

Procedurální hlasování
248 (23. 10. 1997)

74. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 270/ - třetí čtení
249 - 256 (23. 10. 1997)

62. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 258/ - třetí čtení
257 - 278 (23. 10. 1997)

Procedurální hlasování
279 (23. 10. 1997)


ISP (příhlásit)