Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 15. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 15. schůze, 6. listopadu 1997

Předchozí část   Následující část(Schůze opět zahájena v 9.00 h.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


52. Informace výboru pro sociální politiku a zdravotnictví o výsledku kontroly plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 113, 114, 170 a 181

Poslankyně Eva Fischerová


53. Informace petičního výboru a výboru pro obranu a bezpečnost o výsledku kontroly plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 108

Poslankyně Ivana Plechatá
Poslanec Jan Klas
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jan Klas


54. Informace výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, rozpočtového výboru a zemědělského výboru o výsledku kontroly plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 47, 109 a 383

Poslanec Michal Prokop
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Karel Machovec
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Michal Prokop
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Michal Prokop
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Květoslava Kořínková
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Michal Prokop


55. Návrh poslance Miloše Zemana na usnesení Poslanecké sněmovny k používání mobilních telefonů při schůzích Poslanecké sněmovny

Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Milan Uhde
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Šulák
Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Dušan Navrátil
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Dušan Navrátil


56. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1.1.1997 do 30. 6.1997 /sněmovní tisk 289/

Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Jiří Novák


57. Návrh na zrušení usnesení Městského zastupitelstva ve Fulneku

Poslanec Václav Grulich
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Grulich


58. Návrh na změny ve složení Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Robert Kolář
Poslanec František Brožík


101. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Robert Kolář


76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou o spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely /sněmovní tisk 228/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Jan Koucký
Poslanec Karel Vymětal


77. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Tuniskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 6. ledna 1997 v Tunisu /sněmovní tisk 238/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Vilém Holáň


78. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Kyjevě dne 30. června 1997 /sněmovní tisk 247/ - prvé čtení

Ministr Pavel Bratinka
Poslanec Václav Nájemník


79. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovinskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Lublani dne 13. června 1997 /sněmovní tisk 269/ - prvé čtení

Ministr Pavel Bratinka
Poslanec Jan Třebický


80. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 28. srpna 1997 /sněmovní tisk 284/ - prvé čtení

Ministr Pavel Bratinka
Poslanec Petr Šulák


81. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol konsolidující Mezinárodní úmluvu o spolupráci pro bezpečnost leteckého provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL) ze dne 13. prosince 1960, ve znění pozdějších novel a doplňků (Brusel, 27. června 1997) a těchto jejich příloh: Příloha I - Statut agentury, Příloha II - Letové informační oblasti, Příloha III - Daňová ustanovení, Příloha IV - Ustanovení o společném systému traťových poplatků (dále jen "Protokol") /sněmovní tisk 248/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Vladimír Budinský


82. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o železniční dopravě přes společné státní hranice a o ulehčené průvozní železniční dopravě, podepsaná v Praze dne 19. června 1997 /sněmovní tisk 272/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jiří Payne


83. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Bruselu dne 16. prosince 1996 /sněmovní tisk 153/ - druhé čtení

Ministr Pavel Bratinka
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Tomáš Květák


84. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Mongolskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 27. února 1997 /sněmovní tisk 177/ - druhé čtení

Ministr Pavel Bratinka
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Tomáš Květák


85. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 14. října 1996 v Praze /sněmovní tisk 180/ - druhé čtení

Ministr Pavel Bratinka
Poslanec Michal Lobkowicz
Poslanec Tomáš Květák


86. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsaná v Praze dne 19. března 1997 /sněmovní tisk 183/ - druhé čtení

Ministr Pavel Bratinka
Poslanec Michal Lobkowicz
Poslanec Jan Třebický


87. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 8. října 1996 v Praze /sněmovní tisk 186/ - druhé čtení

Ministr Pavel Bratinka
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Tomáš Květák


88. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 15. ledna 1997 v Praze /sněmovní tisk 199/ - druhé čtení

Ministr Pavel Bratinka
Poslanec Igor Němec
Poslanec Tomáš Květák


89. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 23. května 1997 /sněmovní tisk 212/ - druhé čtení

Ministr Pavel Bratinka
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Tomáš Květák
Poslanec Karel Vymětal


90. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Rumunska ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 12. dubna 1997 v Bukurešti /sněmovní tisk 197/ - druhé čtení

Ministr Pavel Bratinka
Poslanec Petr Šulák


91. Vládní návrh, kterým se předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rozhodnutí Společného výboru č. 7-10/1996 k Dohodě mezi státy Evropského sdružení volného obchodu a Českou republikou /sněmovní tisk 205/ - druhé čtení

Ministr Pavel Bratinka
Poslanec Václav Svoboda


92. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin /sněmovní tisk 216/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Jiří Novák
Poslanec Vavřinec Fójcik
Poslankyně Hana Orgoníková
Ministr Pavel Bratinka
Poslanec Jiří Novák
Předseda PSP Miloš Zeman

(Schůze přerušena ve 13.12 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 14.30 hod.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Robert Kolář


93. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992, podepsaná dne 18. srpna 1997 v Praze /sněmovní tisk 274/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Vilém Holáň


100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - nové třetí čtení

Poslanec Jozef Wagner
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 15.26 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.52 hod.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 15.55 hod.)
(Schůze opět zahájena a v 16.00 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


97. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Poslanec Karel Vymětal
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Radomíra Nývltová
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Petr Vrzáň
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Petr Vrzáň
Poslanec Oldřich Vrcha
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Josef Krejsa
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Milan Loukota
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Milan Loukota
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Krampera
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Krampera
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jan Vik
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jan Vik
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 16.52 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.59 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Josef Houzák
Ministr obrany ČR Miloslav Výborný
Poslanec Josef Houzák
Ministr obrany ČR Miloslav Výborný
Poslanec Jindřich Nehera
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslanec Jindřich Nehera
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslanec Zdeněk Krampera
Ministr průmyslu a obchodu Karel Kühnl
Poslanec Zdeněk Krampera
Ministr průmyslu a obchodu Karel Kühnl
Poslanec Josef Krejsa
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Rudolf Šmucr
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Jan Vik
Ministr obrany ČR Miloslav Výborný
Poslanec Jan Vik
Poslankyně Vlasta Hrůzová
Poslankyně Radomíra Nývltová
Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Petr Vrzáň
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslanec Petr Vrzáň
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslanec Václav Frank
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslanec Václav Frank
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslanec Oldřich Vrcha
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Milan Loukota
Poslanec Jindřich Nehera
Poslanec Rudolf Šmucr
Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický


101. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Robert Kolář
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 18.30 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP