Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 15. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 15. schůze, 23. října 1997

Předchozí část   Následující část(Zahájeno v 9.00 hod.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Stanislav Gross


63. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - třetí čtení

Poslanec Jozef Wagner
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze přerušena v 9.25 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 9.35 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer


69. Vládní návrh ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 218/ - třetí čtení

Poslanec Václav Frank
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Zdeněk Zajíček
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Zdeněk Zajíček
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze přerušena v 9.49 hod.)
(Schůze opět zahájena v 10.06 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Zdeněk Zajíček
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Zdeněk Zajíček
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze přerušena v 10.12 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 10.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Zdeněk Zajíček
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Zajíček
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Václav Frank
Poslanec Zdeněk Zajíček
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Zdeněk Zajíček


72. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 209/ - třetí čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze přerušena v 11.00 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 11.45 hod.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Karel Nejezchleb


73. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 215/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Roman Češka
Poslanec Karel Sehoř
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Václav Exner
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Karel Sehoř
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze přerušena ve 12.29 hod.)
(Schůze opět zahájena ve 14.00 hod.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Miroslav Sládek


74. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 270/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Špidla
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Vladimír Špidla
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vladimír Špidla
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vladimír Špidla
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vladimír Špidla
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vladimír Špidla
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vladimír Špidla


62. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 258/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena ve 14.28 hod.)
(Schůze opět zahájena ve 14.46 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Karel Machovec
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslankyně Milena Kolářová
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Stanislav Pěnička
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Stanislav Pěnička
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Dušan Kulka


26. Návrh poslanců Karla Machovce a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 214/ - prvé čtení

Poslanec Karel Machovec
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Ivan Mašek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 15.45 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 16.00 hod.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


97. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Poslanec Zdeněk Krampera
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Krampera
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Petr Zajíc
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslankyně Květoslava Kořínková
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslankyně Květoslava Kořínková
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Martin Smetana
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Martin Smetana
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 16.51 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Vik
Poslanec Jiří Maštálka
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Jiří Maštálka
Poslankyně Radomíra Nývltová
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslankyně Radomíra Nývltová
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslanec Miloš Titz
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Miloš Titz
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Rudolf Šmucr
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Rudolf Šmucr
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Václav Frank
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Václav Frank
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Milan Loukota
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Petr Zajíc
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Petr Zajíc
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Petr Vrzáň
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Petr Vrzáň
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Oldřich Vrcha
Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová
Poslanec Oldřich Vrcha
Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová
Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr obrany ČR Miloslav Výborný
Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr obrany ČR Miloslav Výborný
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze byla přerušena v 18.39 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP