Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 15. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 15. schůze, 22. října 1997

Předchozí část   Následující část(Schůze zahájena v 9.00 hod.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


23. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 /sněmovní tisk 287/ - prvé čtení

Poslanec Petr Vrzáň
Poslanec Miroslav Sládek
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze byla přerušena v 9.57 hodin.)
(Schůze znova zahájena v 11.32 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 11.33 hod.)
(Schůze znovu zahájena ve 12.00 hod.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Ivan Kočárník
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Martin Smetana
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena ve 13.16 h.)
(Jednání znovu zahájeno ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslankyně Jindřiška Zachardová


59. Návrh poslanců Jiřího Karase a Pavla Dostála na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 140/ - třetí čtení

Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Vladimír Bartoš


60. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) a o lidové zákonodárné iniciativě /sněmovní tisk 149/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Libor Kudláček
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Libor Kudláček
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Libor Kudláček
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Libor Kudláček
Poslanec Jozef Wagner


61. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 152/ - třetí čtení

Poslanec Ivan Langer
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Ivan Mašek
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze byla přerušena v 15.08 hod.)
(Schůze opět zahájena v 15.42 hod.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 15.43 hod.)
(Schůze opět zahájena v 16.00 hod.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Daniel Kroupa
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 16.02 hod.)
(Schůze opět zahájena v 16.30 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Pěnička
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Stanislav Pěnička
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Ivan Mašek
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Stanislav Pěnička
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Stanislav Pěnička
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Jozef Wagner


64. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb. a zákona č. 94/1996 Sb., úplné znění č. 238/1996 Sb. /sněmovní tisk 166/ - třetí čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Vrzal


66. Návrh poslanců Pavla Dostála a Zdeňka Jičínského na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky /sněmovní tisk 176/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda


68. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - třetí čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Zajíček
Místopředseda PSP Jiří Vlach


98. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - opakované druhé čtení

Poslanec Zdeněk Zajíček
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Josef Holub
Poslanec Zdeněk Zajíček
Poslanec Josef Holub
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze opět přerušena v 17.33 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 18 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 18.02 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP