Hlasování
15. schůze, 16. 10. 1997

Procedurální hlasování
61 - 66 (16. 10. 1997)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - druhé čtení
67 - 68 (16. 10. 1997)

14. Vládní návrh ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 218/ - druhé čtení
69 - 76 (16. 10. 1997)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 209/ - druhé čtení
77 (16. 10. 1997)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 215/ - druhé čtení
78 (16. 10. 1997)


ISP (příhlásit)